Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:sw:03-3rd-party:nodered:installation-gate [2020/11/20 14:02]
avsetula
cs:sw:03-3rd-party:nodered:installation-gate [2021/05/13 12:13]
avsetula
Line 2: Line 2:
 <WRAP group 100%> <WRAP group 100%>
 <WRAP half column 81%> <WRAP half column 81%>
-Tento manuál Vás provede celým procesem instalace Node-RED na Vaši jednotku Patron. Před začátkem instalace se prosím přesvědčte,​ že kontrolér ​během přepravy neutrpěžádné poškození či jiné viditelné defekty.+Tento manuál Vás provede celým procesem instalace Node-RED na Unipi Gate. Před začátkem instalace se prosím přesvědčte,​ že zařízení ​během přepravy neutrpělo žádné poškození či jiné viditelné defekty.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP half column 15%> <WRAP half column 15%>
Line 11: Line 11:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Pro spuštění ​SW Node-RED je nezbytné ​eflashovat stávající OS PLC novýmTento konkrétní ​OS s předinstalovaným SW Node-RED naleznete v sekci [[cs:​files:​software:​os-images:​00-start#​patron_node-red_os|Obrazy OS]] v kapitole **Patron ​Node-RED OS**. Stáhněte jej a rozbalte do nové složky ve Vašem PC.+SW Node-RED je na zařízeních Unipi Gate edinstalován jako výchozí. Proto není potřeba původní systém přehrát. Pokud však chcete mít jistotu, že máte poslední verzi, nahrajte OS podle návodu níže. OS s předinstalovaným SW Node-RED naleznete v sekci [[cs:​files:​software:​os-images:​00-start#​gate_node-red_os|Obrazy OS]] v kapitole **Gate Node-RED OS**. Stáhněte jej a rozbalte do nové složky ve Vašem PC.
  
 {{page>​cs:​hw:​025-gate:​image:​flash-hidden}} {{page>​cs:​hw:​025-gate:​image:​flash-hidden}}
    
-{{page>​pre-installed-sw-hidden}}+{{page>​pre-installed-sw-gate-hidden}}
  
-{{page>​connection-to-plc-hidden}}+{{page>​connection-to-gate-hidden}} 
 + 
 +{{page>​securing-os-ssh-hidden}}
  
 {{page>​securing-nodered-hidden}} {{page>​securing-nodered-hidden}}