Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:sw:03-3rd-party:nodered:installation-gate [2020/11/20 14:02]
avsetula
cs:sw:03-3rd-party:nodered:installation-gate [2021/06/07 11:23]
avsetula
Line 2: Line 2:
 <WRAP group 100%> <WRAP group 100%>
 <WRAP half column 81%> <WRAP half column 81%>
-Tento manuál Vás provede celým procesem instalace Node-RED na Vaši jednotku Patron. Před začátkem instalace se prosím přesvědčte,​ že kontrolér ​během přepravy neutrpěžádné poškození či jiné viditelné defekty.+Tento manuál Vás provede celým procesem instalace Node-RED na Unipi Gate. Před začátkem instalace se prosím přesvědčte,​ že zařízení ​během přepravy neutrpělo žádné poškození či jiné viditelné defekty.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP half column 15%> <WRAP half column 15%>
Line 11: Line 11:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Pro spuštění ​SW Node-RED je nezbytné ​eflashovat stávající OS PLC novýmTento konkrétní ​OS s předinstalovaným SW Node-RED naleznete v sekci [[cs:​files:​software:​os-images:​00-start#​patron_node-red_os|Obrazy OS]] v kapitole **Patron ​Node-RED OS**. Stáhněte jej a rozbalte do nové složky ve Vašem PC.+SW Node-RED je na zařízeních Unipi Gate edinstalován jako výchozí. Proto není potřeba původní systém přehrát. Pokud však chcete mít jistotu, že máte poslední verzi, nahrajte OS podle návodu níže. OS s předinstalovaným SW Node-RED naleznete v sekci [[cs:​files:​software:​os-images:​00-start#​gate_node-red_os|Obrazy OS]] v kapitole **Gate Node-RED OS**. Stáhněte jej a rozbalte do nové složky ve Vašem PC.
  
 {{page>​cs:​hw:​025-gate:​image:​flash-hidden}} {{page>​cs:​hw:​025-gate:​image:​flash-hidden}}
    
-{{page>​pre-installed-sw-hidden}}+{{page>​pre-installed-sw-gate-hidden}}
  
-{{page>​connection-to-plc-hidden}}+{{page>​connection-to-gate-hidden}} 
 + 
 +{{page>​cs:​automation:​securing-os-ssh-hidden}}
  
 {{page>​securing-nodered-hidden}} {{page>​securing-nodered-hidden}}