Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:sw:03-3rd-party:nodered:installation-gate [2020/11/23 14:59]
avsetula
cs:sw:03-3rd-party:nodered:installation-gate [2021/05/13 12:13]
avsetula
Line 15: Line 15:
 {{page>​cs:​hw:​025-gate:​image:​flash-hidden}} {{page>​cs:​hw:​025-gate:​image:​flash-hidden}}
    
-===== Předinstalovaný SW ===== +{{page>​pre-installed-sw-gate-hidden}}
-Na obrazu disku, který jste právě nahráli do PLC již máte předinstalován SW Node-RED. Jedná se o programovací nástroj k propojení hardwarových zařízení,​ různých API, či online služeb. ​+
  
-{{page>​connection-to-plc-hidden}}+{{page>​connection-to-gate-hidden}} 
 + 
 +{{page>​securing-os-ssh-hidden}}
  
 {{page>​securing-nodered-hidden}} {{page>​securing-nodered-hidden}}