Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:sw:03-3rd-party:nodered:installation-gate [2020/11/23 14:59]
avsetula
cs:sw:03-3rd-party:nodered:installation-gate [2021/06/07 11:23]
avsetula
Line 15: Line 15:
 {{page>​cs:​hw:​025-gate:​image:​flash-hidden}} {{page>​cs:​hw:​025-gate:​image:​flash-hidden}}
    
-===== Předinstalovaný SW ===== +{{page>​pre-installed-sw-gate-hidden}}
-Na obrazu disku, který jste právě nahráli do PLC již máte předinstalován SW Node-RED. Jedná se o programovací nástroj k propojení hardwarových zařízení,​ různých API, či online služeb. ​+
  
-{{page>​connection-to-plc-hidden}}+{{page>​connection-to-gate-hidden}} 
 + 
 +{{page>​cs:​automation:​securing-os-ssh-hidden}}
  
 {{page>​securing-nodered-hidden}} {{page>​securing-nodered-hidden}}