Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:sw:03-3rd-party:nodered:installation-gate [2021/01/25 14:50]
avsetula
cs:sw:03-3rd-party:nodered:installation-gate [2021/05/13 12:13]
avsetula
Line 2: Line 2:
 <WRAP group 100%> <WRAP group 100%>
 <WRAP half column 81%> <WRAP half column 81%>
-Tento manuál Vás provede celým procesem instalace Node-RED na Unipi Gate.+Tento manuál Vás provede celým procesem instalace Node-RED na Unipi Gate. Před začátkem instalace se prosím přesvědčte,​ že zařízení během přepravy neutrpělo žádné poškození či jiné viditelné defekty.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP half column 15%> <WRAP half column 15%>
Line 18: Line 18:
  
 {{page>​connection-to-gate-hidden}} {{page>​connection-to-gate-hidden}}
 +
 +{{page>​securing-os-ssh-hidden}}
  
 {{page>​securing-nodered-hidden}} {{page>​securing-nodered-hidden}}