Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:sw:03-3rd-party:nodered:installation-gate [2021/05/13 12:13]
avsetula
cs:sw:03-3rd-party:nodered:installation-gate [2021/06/07 11:23]
avsetula
Line 2: Line 2:
 <WRAP group 100%> <WRAP group 100%>
 <WRAP half column 81%> <WRAP half column 81%>
-Tento manuál Vás provede celým procesem instalace Node-RED na Unipi Gate. Před začátkem instalace se prosím přesvědčte,​ že zařízení během přepravy neutrpěžádné poškození či jiné viditelné defekty.+Tento manuál Vás provede celým procesem instalace Node-RED na Unipi Gate. Před začátkem instalace se prosím přesvědčte,​ že zařízení během přepravy neutrpělo žádné poškození či jiné viditelné defekty.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP half column 15%> <WRAP half column 15%>
Line 19: Line 19:
 {{page>​connection-to-gate-hidden}} {{page>​connection-to-gate-hidden}}
  
-{{page>​securing-os-ssh-hidden}}+{{page>cs:​automation:​securing-os-ssh-hidden}}
  
 {{page>​securing-nodered-hidden}} {{page>​securing-nodered-hidden}}