Node-RED

Node-RED je otevřený webový programovací nástroj, který k programování aplikací využívá tzv. flow-based přístup. Ten je založen na tzv. uzlech (nodes), z nichž každý plní specifickou funkci, podle které zpracovává příchozí data a odesílá je do dalšího uzlu v pořadí. Samotné chování aplikace pak uživatel tvoří prostým umisťováním a propojováním uzlů do tzv. toku (flow). Kromě uživatelské přívětivosti tento přístup nabízí i přehlednost programů a výrazně usnadňuje řešení případných problémů.

Programovací rozhraní Node-RED je přístupné skrze běžný webový prohlížeč a nabízí širokou paletu uzlů pokrývajících základní automatizační úkony (spínání vstupů/výstupů, odečet údajů ze senzorů, odesílání notifikací aj.). Uživatelé mají rovněž možnost vytvářet své vlastní uzly, případně do svého projektu přidávat uzly vytvářené komunitou. Hotové toky lze exportovat a sdílet ve formátu JSON. Kromě toho rozhraní podporuje například i tvorbu responzivních uživatelských rozhraní či propojení na cloudové služby.

Node-RED pro jednotky Unipi

Node-RED je kompatibilní se všemi jednotkami Unipi, pro co nejjednodušší instalaci řešení pak nabízíme předpřipravené obrazy OS (viz odkazy níže). Ty kromě předinstalovaného Node-RED obsahuje i sestavu webových API EVOK využívanou pro programování v Node-RED, a rovněž i další nezbytné služby a konfigurace. ¨

Kromě OS obrazu poskytujeme k Node-RED i částečnou technickou podporu pokrývající přípravu hardware Unipi na instalaci. Technickou podporu pro samotné softwarové řešení neposkytujeme. V případě problémů se proto prosím obraťte na komunitní fórum Node-RED, případně navštivte Node-RED sekci komunitního fóra Unipi.


Blogová série: Začínáme s open source software

Navštivte blogovou sérii článků, ve kterých je Node-RED použit jako prostředí pro ukázku použití open-source nástrojů na jednotkách Unipi.

Případové studie

V případové studii dostupné na odkazu níže si předvedeme, jak s pomocí Unipi Gate (lze však využít i jiné jednotky), osmikanálového 1-Wire rozšíření Unipi xG18 a platformy Node-RED zasílat a zobrazovat teploty v cloudu ThingsBoard.