Zákaznické obrazy OS

Každý programovatelný logický kontrolér Unipi ke své funkci vyžaduje obraz operačního systému (OS). Jednotky řady Neuron mají tento obraz uložený na SD kartě, zatímco jednotky Patron jej mají nahraný do své interní eMMC paměti.

Operační systém je distribuován ve formě obrazu, tj. velkého souboru obsahujícího veškerý potřebný software a konfiguraci pro spuštění a provoz PLC. OS je odlišný od softwaru, který chcete na PLC používat. Různá SW řešení (Mervis, Node-RED, openHAB apod.) proto budou každé vyžadovat jiný obraz OS.

V současnosti pro PLC Unipi nabízíme dva druhy obrazů: OpensourceOS a MervisOS. Oba jsou dostupné zdarma v sekci Ke stažení a lze je používat bez jakýchkoli omezení.

Jednotky Patron jsou dodávány s již předinstalovaným MervisOS. Kromě základních nastavení tak obsahují i předinstalované běhové prostředí Mervis RT a jsou určeny pro použití Mervis IDE.

OpensourceOS oproti tomu představuje obraz, který byl navržen jako co možná nejmenší a nejčistší. Stejně jako u MervisOS v něm naleznete aktuální verzi OS Debian GNU/Linux s předinstalovanými balíčky Unipi nezbytnými pro přístup k I/O. Tento obraz byl vytvořen jako základ pro další vývoj.

Jelikož jednotlivé řady PLC Unipi (Patron, Neuron, Axon a UniPi 1.1) mají odlišné požadavky, každá z nich vyžaduje vlastní obraz. Pro každou modelovou řadu proto existuje na míru upravená verze MervisOS i OpensourceOS.

Vzhledem k softwarové otevřenosti produktů Unipi mají zákazníci k OS plný přístup pomocí SSH, díky čemuž lze do Vašeho PLC volně instalovat aplikace dle potřeby. Jelikož pak naši OEM zákazníci obvykle do PLC instalují vlastní software či provádějí vlastní úpravy OS, rozhodli jsme se zákazníkům otevřít i proces vytváření obrazů OS.

Se zákaznickým OS získáte přístup k build skriptům celého systému. Díky tomu si můžete vytvořit vlastní obraz OS pouhým přidáním několika řádků kódu (téměř stejným způsobem jako u SSH konzole). Nejčastějšímí úpravy jsou:

  • instalace dodatečného softwaru a knihoven (.NET core, Node-RED, …)
  • instalace vlastního softwarového řešení
  • konfigurace IP adresy (statická vs. dynamická)
  • povolení/vypnutí SSH včetně změn přihlašovacích údajů

Ve výsledku budete mít vždy přístup k aktuálním OS obrazům. Ty navíc disponují automatickým verzováním, nikdy proto v úpravách neztratíte přehled. Obraz pak může být nahrán do PLC přímo v místě instalace.

Jednotky Patron jsou vybaveny interní eMMC pamětí, Váš OS obraz do nich proto může být nahrán již během výroby. Tato vlastnost výrazně zkracuje čas, který by jinak Vaši IT experti potřebovali pro provedení všech nezbytných úprav.

OS obrazy jsou definovány a vytvářeny pomocí repozitáře Gitlab CI běžícího v sídle Unipi. Každý obraz má svůj vlastní GIT repozitář, který definuje, jaký software je potřeba nainstalovat a jaké konfigurace je nutné provést. Pro co největší zjednodušení celého procesu mají tyto definice podobu jednoduché sady bash skriptů, které jsou prováděny v daném pořadí a čase. Celé vytváření OS obrazu lze zhruba rozdělit na tyto části:

  1. Debootstrap systému Debian GNU/Linux
  2. předběžná konfigurace OS
  3. modifikace dle přání zákazníka
  4. postkonfigurace OS
  5. vygenerování hotového obrazu (na SD kartu či formou rozhraní SWUpdate)

Jako OEM zákazník získáte vlastní GIT repozitář na úložišti Gitlab provozovaného Unipi. Z tohoto repozitáře lze rychle a jednoduše vytvořit obraz podobný obrazu Opensource OS. Tento obraz Vám zpřístupní třetí část procesu popsaného výše. V obrazu máte možnost definovat, pro jaké modely PLC obraz vytváříte a jaké softwarové či hardwarové konfigurace mají být provedeny. Výsledný upravený obraz je následně uložen v našem seznamu Gitlab CI Artifacts, případně můžete skrze změnu definice CI obraz nahrát kamkoliv jinam.

Zákaznické obrazy OS jsou placenou službou. Pokud máte zájem, napište nám na info@unipi.technology a my Vám rádi zašleme cenovou nabídku. Pro technické dotazy a informace pak kontaktujte naši technickou podporu na support@unipi.technology