Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:hw:05-sensors:analog [2020/11/12 09:53]
avsetula
en:hw:05-sensors:analog [2021/08/10 06:53] (current)
avsetula
Line 1: Line 1:
-==%hide Analog ==   +==%hide Analog ==   ​ 
-   +   ​ 
-====== ​Analogové senzory ​====== +====== ​Analog sensors ​====== 
-Obecně pracují analogové senzory na principu změny ​**napětí**, **proudu**, či **odporu** na výstupních svorkáchLze je dělit na+Generally speaking, analog sensors utilize changes of **voltage**, **current** or **resistance** on output terminalsThe sensors can be divided into two groups
-  * __Aktivní__ ​-> výstupní signál je napěťový,​ či proudový vůči ​GND (většinou nápajeny externím zdrojem, galvanicky odděleny od PLC+  * __Active__ ​-> the output signal towards the GND is either voltage or current ​(most active sensors are powered by an external power source galvanically isolated from the unit
-  * __Pasivní__ ​-> v závislosti na měřené veličině mění odpor mezi výstupními svorkami+  * __Passive__ ​-> the resistance between the output terminals changes depending on the measured parameter.
  
 <WRAP center round box> <WRAP center round box>
-V nabídce ​Unipi naleznete ​**spolehlivé pasivní** analogové senzory. Tyto senzory můžete využít pro vytápěnívzduchotechnikuv průmyslovém prostředí,​ atpTyto senzory jsou navíc vhodné pro měření, kde je nutné mít instalovány co nejpřesnější ​nejspolehlivější senzory.+On the Unipi e-shop, you can find **reliable passive** analog sensors suitable for use in heatingair conditioningindustrial environment etcThese sensors are also good choice for projects requiring the most precise and reliable sensors available.
  
 {{ :​files:​img_breakline_2.png?​nolink |}} {{ :​files:​img_breakline_2.png?​nolink |}}
  
-Aktivní senzory jsou většinou pro sepciální použití a lze je zakoupit u speciálizovaných obchodníků.+Most active sensors are designed for special use and can be purchased from specialized vendors.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-===== Teplotní odporové senzory ​=====+===== Temperature resistance sensors ​=====
  
 ==== PTS 350B ==== ==== PTS 350B ====