This is an old revision of the document!


Analogové senzory

Obecně pracují analogové senzory na principu změny napětí, proudu, či odporu na výstupních svorkách. Lze je dělit na:

 • Aktivní → výstupní signál je napěťový, či proudový vůči GND (většinou nápajeny externím zdrojem, galvanicky odděleny od PLC)
 • Pasivní → v závislosti na měřené veličině mění odpor mezi výstupními svorkami

V nabídce Unipi naleznete spolehlivé pasivní analogové senzory. Tyto senzory můžete využít pro vytápění, vzduchotechniku, v průmyslovém prostředí, atp. Tyto senzory jsou navíc vhodné pro měření, kde je nutné mít instalovány co nejpřesnější a nejspolehlivější senzory.

Aktivní senzory jsou většinou pro sepciální použití a lze je zakoupit u speciálizovaných obchodníků.

PTS 350B

 • Designed for contact measuring of pipeline surface temperature (IP65 protection)
 • Water-proof Pt1000 resistance sensor,
 • Probe dimensions (h×w×d): 40 x 12 x 12 mm
 • Holding metal band length: 40 cm
 • Minimal pipe diameter: 20 mm
 • The sensor is suitable for temperature measuring in the range from -30°C to 105°C
 • Suitable for all Unipi devices with analog input
 • Link to e-shop: link

Examples of use:

 • Measuring pipeline surface temperature
 • The usage method must be selected in accordance with the temperature and chemical durability of the probe and the input cable

Applicable for:

 • All Unipi units with analog input, including the Unipi 1.1*
 • For Unipi Extension xS51 module (or the older xS50 model)

The resistance sensor can be connected to Unipi units or extension models in-between the AI and AIS connectors (for the Group 1 the sensor is connected via AO and AGND terminals). For more info and tips for connecting sensors, please visit the specific articles for Unipi Patron, Unipi Neuron, Unipi Axon, Unipi 1.1*, o Unipi Extension

PTS 310A

 • A variant for outdoor and industrial applications (IP65 protection)
 • Waterproof Pt1000 resistance sensor
 • Metal probe dimensions: ⌀6* x 25 mm (±0,1 mm*)
 • Plastic cover dimensions: (h x w x d): 70 x 63 x 34 mm
 • Connection: shrouded terminal box
 • Head ambient working temperature: -30°C to 100°C
 • Temperature sensors are suitable to measure temperature in range from -30 °C to 100 °C
 • Suitable for all Unipi devices with analog inputs
 • Link to e-shop: odkaz

Examples of use:

 • Measuring temperature in outdoor spaces or industrial halls
 • Suitable for use in humid spaces (cellars, greenhouses, etc.)

Applicable for:

 • All Unipi units with an analog input, inluding Unipi 1.1*
 • For Unipi Extension xS51 (or the older xS50 model)

The resistance sensor can be connected to Unipi units or extension models in-between the AI and AIS connectors (for the Group 1 the sensor is connected via AO and AGND terminals). For more info and tips for connecting sensors, please visit the specific articles for Unipi Patron, Unipi Neuron, Unipi Axon, Unipi 1.1*, o Unipi Extension

PTS 320

 • A variant for sumps and ventilation (IP 65 protection)
 • Wateproof Pt1000 resistance sensor
 • Metal probe dimensions: ⌀6* x 120 mm (±0,2 mm*)
 • Plastic cover dimensions: (h x w x d): 70 x 63 x 34 mm
 • Connection: shrouded terminal box
 • Head ambient working temperature: -30°C to 100°C
 • Temperature sensors are suitable for measuring temperature in range from -50 °C to 150 °C
 • Suitable for all Unipi devices with analog input
 • Link to e-shop odkaz

Examples of use:

 • Measuring temperature of media in pipelines
 • Also suitable for temperature measuring in air conditioning ducts

Applicable for:

 • All Unipi units with analog inputs including the Unipi 1.1*
 • Unipi Extension xS51 (or the older xS50 model)

The resistance sensor can be connected to Unipi units or extension models in-between the AI and AIS connectors (for the Group 1 the sensor is connected via AO and AGND terminals). For more info and tips for connecting sensors, please visit the specific articles for Unipi Patron, Unipi Neuron, Unipi Axon, Unipi 1.1*, o Unipi Extension