Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:hw:02-neuron:download-image:01-mervis [2021/07/29 09:18]
avsetula
cs:hw:02-neuron:download-image:01-mervis [2022/10/05 19:26] (current)
avsetula
Line 3: Line 3:
 {{ :​en:​sw:​mervis_color_without_padding.png?​400&​nolink |}} {{ :​en:​sw:​mervis_color_without_padding.png?​400&​nolink |}}
  
-Aktuální obraz disku Mervis OS pro jednotky Neuron:+---- 
 + 
 +<​html><​span class="​kbBlueText">​Aktuální obraz disku Mervis OS pro jednotky Neuron:</​span></​html>​
 {{page>​files:​software:​os-images:​neuron-mervis-os-hidden}} {{page>​files:​software:​os-images:​neuron-mervis-os-hidden}}
 +/* <WRAP center round box>
 +{{ files:​software:​os-images:​neuron-mervis-os_image-2.4.1.28.zip |}}
 +</​WRAP>​ */
 +
 +Pro instalaci OS na tyto jednotky pokračujte návodem: ​ [[cs:​sw:​01-mervis:​running-on-neuron-hidden|]].
  
 Zahrnuje nástroje pro software Mervis a výchozí ovladače pro Modbus TCP a SysFS. ​ Zahrnuje nástroje pro software Mervis a výchozí ovladače pro Modbus TCP a SysFS. ​
  
-Pro instalaci OS na tyto jednotky pokračujte návodem [[cs:sw:​01-mervis:​running-on-neuron-hidden|]].+<WRAP center round info> 
 +Pro instalaci ​tohoto ​OS je nutné mít v zařízení SD kartu s kapacitou minimálně **2 GB**. 
 +{{ :files:img_breakline_2.png?​nolink ​|}} 
 +Od verze obrazu disku Mervis OS v2.4.0 jsou podporovány i jednotky Neuron s **Raspberry Pi 4** 
 +</​WRAP>​ 
  
 ---- ----
  
-Předchozí obrazy disku: +<​html><​span class="​kbBlueText">​Předchozí obrazy disku:</​span></​html>​ 
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​neuron-mervis-os_image-2.3.0.32.zip |Unipi-Neuron-Mervis-OS_image_v2.3.0.32.zip}} +  * {{ :​files:​software:​os-images:​neuron-mervis-os_image-2.4.1.28.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS_image_v2.4.1.28.zip}} 
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​neuron-mervis-os_image-2.2.0.30.zip |Unipi-Neuron-Mervis-OS_image_v2.2.0.30.zip}} +  * {{ :​files:​software:​os-images:​neuron-mervis-os_image-2.4.0.22.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS_image_v2.4.0.22.zip}} 
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-12-20_v1.9.zip |UniPi-Neuron-Mervis-OS-2018-12-29_v1.9.zip}} +  * {{ :​files:​software:​os-images:​neuron-mervis-os_image-2.3.0.32.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS_image_v2.3.0.32.zip}} 
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-09-14_v1.7-beta.zip |UniPi-Neuron-Mervis-OS-2018-09-14_v1.7-BETA.zip}}+  * {{ :​files:​software:​os-images:​neuron-mervis-os_image-2.2.0.30.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS_image_v2.2.0.30.zip}} 
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-12-20_v1.9.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS-2018-12-29_v1.9.zip}} 
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-09-14_v1.7-beta.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS-2018-09-14_v1.7-BETA.zip}}
  
 ---- ----
Line 23: Line 37:
 <WRAP half column> <WRAP half column>
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-<wrap em>​**Každé PLC s Mervis OS 2.3.0 a novějším vyžaduje licenci.**</​wrap>​+<wrap em>​**Každá jednotka ​s Mervis OS 2.3.0 a novějším vyžaduje licenci.**</​wrap>​
  
 {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}} {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}}
  
-Pokud PLC není licencováno, je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti,​ ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví a LED diody RUN začnou blikat v 2 sekundových intervalech (svítí/​nesvítí).+Pokud jednotka ​není licencována, je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti,​ ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví a LED diody RUN začnou blikat v 2 sekundových intervalech (svítí/​nesvítí).
  
 {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}} {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}}
  
-Vždy **[[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-hidden|nejprve aktualizujte runtime]]** a poté **[[cs:​sw:​01-mervis:​use-mervis-runtime-licence-hidden| licencujte ​PLC podle návodu]]**.+Vždy **[[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-hidden|nejprve aktualizujte runtime]]** a poté **[[cs:​sw:​01-mervis:​use-mervis-runtime-licence-hidden| licencujte ​jednotku ​podle návodu]]**.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 42: Line 56:
 <WRAP half column> <WRAP half column>
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
-SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu z bezpečnostních důvodů zakázáno. ​+**SSH** je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu z bezpečnostních důvodů zakázáno. ​
  
 ---- ----
  
-V případě, ​že je třeba se k jednotce připojit přes SSH, lze jej povolit ​buď v [[cs:​hw:​007-patron:​service-mode|servisním módu]], nebo [[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-configuration-hidden#​unipi_specific|nahráním konfigurace]] Mervis RT. Po dokončení práce [[cs:​automation:​securing-os-ssh-hidden|je nezbytné SSH vypnout, nebo zabezpečit]]. ​+V případě, ​kdy je třeba se k jednotce připojit přes SSH, lze jej povolit ​vytvořením souboru s názvem **"​ssh.txt"​** (popř. bez přípony ''​.txt''​) a jeho umístěním do bootovacího oddílu SD karty, nebo [[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-configuration-hidden#​unipi_specific|nahráním konfigurace]] Mervis RT.  
 + 
 +Výchozí přístupové údaje k SSH jsou: uživatel ''​unipi''​ a heslo ''​unipi.technology''​. 
 + 
 +Po dokončení práce [[cs:​automation:​securing-os-ssh-hidden|je nezbytné SSH vypnout, nebo zabezpečit]]. ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-Po nahrání nového obrazu OS vždy následně [[cs:​sw:​01-mervis:​unipi-configure-module-hidden|nahrajte konfiguraci desek I/O]]. +Po nahrání nového obrazu OS vždy následně [[cs:​sw:​01-mervis:​unipi-configure-module-hidden|nahrajte konfiguraci desek I/O]]. Po nahrání konfigurace čekejte přibližně minutu, než se jednotka plně spustí.
- +
-Po nahrání konfigurace čekejte přibližně minutu, než se jednotka plně spustí. +
-</​WRAP>​+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
- 
- 
-<WRAP center round info 80%> 
-Pro instalaci tohoto OS je nutné mít v zařízení SD kartu s kapacitou minimálně **2GB**. 
-{{ :​files:​img_breakline_2.png?​nolink |}} 
-Pro Mervis OS verze 1.7 a vyšší je komunikační protokol **SSH** ve výchozím stavu deaktivován a v případě potřeby je třeba jej aktivovat vytvořením souboru s názvem **"​ssh.txt"​** (popř. bez přípony ''​.txt''​) a jeho umístěním do bootovacího oddílu SD karty, nebo nastavením a [[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-configuration-hidden|nahráním konfigurace]] v Mervis IDE. 
- 
-Výchozí přístupové údaje k SSH jsou: uživatel ''​unipi''​ a heslo ''​unipi.technology''​. 
-**Důrazně doporučujeme přístupové údaje změnit ihned po aktivaci SSH.** 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​