Vydání:

Mervis OS


Tento obraz disku pro jednotky Unipi Neuron obsahuje variantu OS, jehož součástí je software Mervis a proto je vhodný k použití pro různou automatizaci.

Produktová řada:

Unipi Neuron

Vydání:

Stable

Verze:

2.5.0.2

Verze Mervis RT:

152085

Datum sestavení:

6.10.2023

Linux:

Debian 10 (buster)

Systém:

32-bit

Kernel:

5.10.103-v7+

Verze balíku FW:

6.18

Min. kapacita SD karty:

2 GB

Podporované verze Raspberry Pi:

2, 3, 4

Zahrnuté komponenty:

Mervis RT & tools, Modbus TCP, SysFS
Stáhnout
Stáhnout


Každá jednotka s Mervis OS 2.3.0 a novějším vyžaduje licenci.

Pokud jednotka není licencována, je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti, ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví a LED diody RUN začnou blikat v 2 sekundových intervalech (svítí/nesvítí).

Vždy nejprve aktualizujte runtime a poté licencujte jednotku podle návodu.

Mervis OS je verzován stejně jako Mervis IDE. Například Mervis OS 2.3.0.x bude fungovat s IDE 2.3.0, ale již nemusí fungovat s IDE 2.2.0. Naopak Mervis IDE 2.3.0 vyžaduje minimálně OS 2.2.0.x, ale je vyžadována aktualizace Mervis RT. S Mervis OS nižším než 2.2.0 není kompatibilita zaručena.

SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu z bezpečnostních důvodů zakázáno.


V případě, kdy je třeba se k jednotce připojit přes SSH, lze jej povolit vytvořením souboru s názvem “ssh.txt” (popř. bez přípony .txt) a jeho umístěním do bootovacího oddílu SD karty, nebo nahráním konfigurace Mervis RT.

Výchozí přístupové údaje k SSH jsou: uživatel unipi a heslo unipi.technology.

Po dokončení práce je nezbytné SSH vypnout, nebo zabezpečit.

Po nahrání nového obrazu OS vždy následně nahrajte konfiguraci desek I/O. Po nahrání konfigurace čekejte přibližně minutu, než se jednotka plně spustí.