Programovací metody dle IEC 61131-3

Standard IEC 61131-3 definuje celkem 5 programovacích metod pro programovatelné logické kontroléry:

  • Žebříkový diagram (LD)
  • Funkční bloky (FBD)
  • Strukturovaný text (ST)
  • Seznam instrukcí (IL)
  • Sekvenční funkční graf (SFC)

FBD (označováno rovněž i jako FUPLA) je grafický programovací jazyk založený na předpřipravených funkčních blocích, obsahujících vlastní kus kódu, kdy každý blok plní určitou funkci. Bloky jsou vybaveny vlastními vstupy (měřená teplota, signál spínače apod.) a výstupy (pokyn k sepnutí, regulace výkonu apod.). Samotnou řídící logiku pak vytvoříte v přehledném grafickém rozhraní jednoduchým spojováním bloků a proměnných. Mervis IDE je vybaveno rozsáhlou knihovnou již hotových funkčních bloků - kromě matematických operací (součet, násobení, porovnání) zde naleznete i řídicí smyčky (hystereze, trojcestné ventily aj.), čítače, časové funkce a mnoho dalšího. Lze také vytvářet složitější bloky spojením několika jiných bloků. Práci s FBD si proto rychle osvojí i uživatelé bez hlubších znalostí programování.

Jazyk ST je založen na strukturovaném textu, se kterým lze i velmi složité funkce vyjádřit několika řádky textového kódu. Jde tak o vhodnou volbu především pro zkušené uživatele programující rozsáhlé projekty. V případě potřeby je také možné pomocí ST tvořit vlastní funkční bloky.