Unipi Extension

Rozšiřující moduly Unipi Extension

Hledáte návod na připojení rozšiřujících modulů ke kontrolérům Patron, Neuron či Axon s Mervis OS? Navštivte tento podrobný tutoriál.

Řada Unipi Extension je navržena jako jednoduchá a levná metoda rozšíření automatizačních systémů přidáním dalších vstupů/výtupů bez nutnosti nákupu nových kontrolerů Unipi. Rozšiřující moduly komunikují s PLC přes sériovou linku RS485 a přestože jsou primárně určeny pro použití s kontrolery Unipi Patron, Neuron, či Axon, mohou být použity v kombinaci s libovolnými zařízením podporujícími sériovou linku RS485 a protokol ModbusRTU. Díky tomu je řada xS vynikající volbou pro případy, kdy jiní výrobci PLC buď nenabízejí své vlastní nativní rozšíření, nebo by jejich nákup byl nákladný.

Největší výhody našich modulů jsou:

  • Čítače na každém DI
  • Funkce DirectSwitch umožňuje ve specifických podmínkách téměř okamžitou reakci vstupu na výstup
  • Modul umožňuje uložení výchozích hodnot výstupů
  • MasterWatchdog hlídá, zda je modul ve spojení s PLC a pokud ne, nastaví výchozí hodnoty

Konkrétní modely a jejich specifika jsou rozepsány níže v článku.

Rozšiřující moduly jsou levným a jednoduchým řešením v případě, kdy Vám přestane dostačovat počet I/O na kontroléru. Moduly jsou řízeny logikou umístěnou na PLC, odpadá tak potřeba jejich programování. Na jednu sběrnici pak lze umístit více rozšiřujících modulů a vytvořit tak síť s vysokým počtem vstupů a výstupů řízenou jedním PLC.

Alternativně lze rozšiřující moduly použít i pro zpřístupnění vstupů a výstupů v jiné lokaci než ve které je umístěn rozvaděč s PLC (typicky např. vedlejší místnost, jiné patro apod. Rozšiřující modul můžete jednoduše umístit do rozvaděče v dané lokaci, připojit k němu ovládaná zařízení a následně jej jediným sériovým kabelem připojit k PLC. Výrazně tak snížíte potřebný počet a délku kabelů, čímž dosáhnete značné úspory nákladů.