Unipi Axon

Unipi Axon je naše nejnovější produktová řada, navržená pro použití k monitorování, regulaci, chytré domácnosti, HVAC a k řadě dalších aplikací. Ve své podstatě je Axon přepracovanou a vylepšenou variantou produktové řady Neuron. Cílem vývoje bylo vyzdvihnout silné stránky Neuron a vylepšit je. Axon si tak zachovává vysoký stupeň modularity a flexibility - dvě z nejdůležitějších výhod našich produktů.

Řídicí jednotky Axon mají v závislosti na modelu až tři sekce, z nichž každá obsahuje skupinu vstupů, výstupů, nebo komunikačních rozhraní. Axon může obsahovat 1 (série S), 2 (série M) nebo 3 (série L) sekce.

Každá sekce je zvlášť ovládána vlastním procesorem STM32 , který řídí vstupy a výstupy a komunikuje s centrální procesorovou jednotkou (CPU). Procesory používají vlastní firmware obsahující nejen základní I/O funkce, ale také mnoho dalších funkcí a vlastností.

Modelová řada Axon obsahuje průmyslovým výpočetní modul se čtyřjádrovým procesorem Allwinner H-5 s frekvencí 1,2 GHz . Oproti řadě Neuron obsahují modely Axon interní eMMC úložiště s kapacitou 8 GB . Díky tomu je Axon spolehlivější a méně náchylný na stárnutí paměti.

Axon je také vybaven 1Gbit Ethernet a dvěma porty USB 2.0 .

V závislosti na modelu může produktová řada Axon nabídnout až:

 • 36 digitálních vstupů
 • 4 digitální výstupy
 • 28 relé výstupů
 • 8 analogových vstupů
 • 8 analogových výstupů
 • 4x RS-485 (EIA-485) → standart sériové komunikace
 • 4x IEC 62386 standart komunikace pro ovládání světel (DALI-compatible)
 • až 2 ethernetové porty
 • 1x WiFi
 • 1x LTE
 • V různých kombinacích a velikostech (S/M/L)

Digitální vstupy (DI): jsou určeny pro čtení logických stavů (TRUE nebo FALSE), které jsou reprezentovány úrovněmi stejnosměrného napětí. Díky tomu jsou vhodné pro čtení dvoustavových senzorů, jako jsou spínače (zapnuto / vypnuto), senzory pohybu (pohyb / bez pohybu), senzory hladiny vody (voda přítomna, bez vody) atd. Software detekuje logickou 1 (TRUE), pokud je vstupní napětí mezi daným DIx a DIGND v rozsahu 7-30V. Jestliže napětí klesne pod 3,5 V, je stav vyhodnocen jako 0 (FALSE). Všechny digitální vstupy na jednotkách Unipi Neuron a Unipi Axon a rozšiřujících modulech Unipi Extension jsou zároveň i čítačové, tj. vybavené čítačem pulzů, který lze použít až do frekvence 10 kHz. Při překročení maximální hodnoty (4 294 967 295) se čítač automaticky vynuluje.

Digitální výstupy (DO): používají se k ovládání dvoustavových zařízení, jako jsou světla, dveřní zámky, žaluzie atd. Digitální výstupy na našich kontrolerech mají také funkci PWM (Pulse-width Modulation), což je diskrétní modulace pro přenos analogového signálu pomocí dvoustavového signálu. Výstupy jsou typu NPN (otevřený kolektor) a jsou schopny ovládat zařízení s napětím do 50V a do 750mA proudové zátěže.

Reléové výstupy (RO): používají se k ovládání nebo přepínání zařízení s vyšším proudovým zatížením. RO jsou tedy vhodné pro ovládání žárovek, termoelektrických pohonů ventilů, ohřívačů vody, čerpadel atd. Reléové výstupy na regulátorech UniPi jsou dimenzovány na max. proud 5A při napětí 230 VAC, nebo 30 VDC.

Analogové vstupy (AI): jsou využitelné pro měření stejnosměrného napětí 0-10V nebo proudu 0-20 mA, proto jsou vhodné pro čtení hodnot z analogových senzorů, jako jsou teplotní senzory, tlakoměry, tenzometry atd. U některých našich kontrolerů jsou k dispozici dva typy AI; první typ lze použít k měření proudu nebo napětí, zatímco druhý typ navíc podporuje měření odporu.

Analogové výstupy (AO): podporuje dva režimy → stejnosměrné napětí 0-10V nebo stejnosměrný proud 0-20mA. AI slouží k ovládání zařízení s analogovým vstupem, jako jsou trojcestné ventily, stmívače osvětlení atd.

Další funkce

Spolu se základními vstupně/výstupními funkcemi nabízí další jedinečné funkce. Tyto funkce jsou implementovány do interního mikrokontroléru, takže se vykonávají autonomně, bez závislosti na hlavním výpočetním modulu či spuštěné aplikaci.

Direct Switch

Tato funkce propojuje digitální vstup s digitálním výstupem nebo reléovým výstupem. Funkce je nezávislá na nadřazeném PLC a je vhodná pro časově kritické aplikace (např. Ovládání osvětlení). Tuto funkci lze nakonfigurovat do jednoho ze tří dostupných režimů:

 • Kopírovat: výstup je sepnut aktivací vstupu
 • Invertovat: výstup je sepnut deaktivací vstupu
 • Přepnout: výstup přepíná stavy jakoukoli změnou vstupu

Výchozí konfigurace

Tato funkce umožňuje uživateli uložit výchozí konfiguraci vstupů, výstupů a komunikačních linek modulu do jeho vnitřní paměti. Je-li modul restartován, automaticky se načte výchozí konfigurace.

Master Watchdog

Funkce monitoruje komunikaci mezi modulem a řídicí jednotkou. Pokud je komunikace přerušena (např. v definovaném časovém rozmezí není detekována žádná odpověď z řadiče), modul se automaticky restartuje a načte výchozí konfiguraci.

V závislosti na modelu může být Axon vybaven až 4 sériovými linkami RS485, sériovou linkou RS232 a jedinou 1-Wire bus nebo různými kombinacemi všech uvedených rozhraní.

 • RS-485 nejčastěji využívá protokol Modbus RTU a lze jej použít pro komunikaci s celou řadou zařízení jako jsou: měřiče energie, panely HMI s dotykovou obrazovkou, PLC od jiných dodavatelů nebo Unipi extensions (rozšiřující moduly). Na sběrnici může komunikovat až 32 zařízení, celková délka sběrnice může být až několik set metrů.
 • RS-232 se nejčastěji používá pro komunikaci s HMI displeji, různými bránami nebo uzavřenými technologiemi, podobně jako RS-485.
 • 1-Wire sběrnice může komunikovat až s 15 senzory na krátké vzdálenosti, nebo s maximální celkovou délkou sběrnice až 200 metrů při menším počtu čidel. Senzory lze připojit buď pomocí 2-vodičového (parazitního), nebo 3-vodičového připojení.
 • USB porty můžete použít například pro externí USB převodníky (RS232, RS485, aj.), případně pro úložiště. Na Unipi Axon máte k dispozici celkem 2 USB porty. Nedoporučujeme však použití USB portů pro napájení externích zařízení.

Každý Axon má také jeden 1Gbit Ethernet pro síťovou komunikaci, kromě kontroléru Axon S155 s jedním 100Mbit ethernetem navíc.