Unipi senzory

Senzory v nabídce Unipi dělíme podle technologie (1-Wire / IAQ), ale i podle určení pro vnitřní, či venkovní použití.

Pokud chcete jen teplotní, či vlhkostní senzory, dozajista hledáte senzory 1-Wire. Tyto senzory jsou vnitřní, venkovní, jímkové, či jinak specializované, případně i vodotěsné. Naše nabídka zahrnuje teplotní čidla která jsou primárně určena pro měření v kotelnách, ventilacích, atp. Nabízíme však i teplotní, nebo teplotně/vlhkostní senzory do vnitřních prostor a každé z nich ve dvou variantách s různým designem.

Tyto čidla jsou blíže popsány ve článku věnovaném produktům 1-Wire naší výroby. Více informací o 1-Wire sběrnici a zapojení čidel se dozvíte v tomto článku 1-Wire.

Máte-li však zájem o komplexní řešení, doporučujeme použít naše nové nástěnné IAQ zařízení, sloužící pro celkový monitoring kvality ovzduší v instalované místnosti.

Seznam měřitelných hodnot pomocí zařízení:

  • Teplota vzduchu
  • Vzdušná vlhkost
  • Koncentrace VOC (těkavé organické látky) – index kvality vzduchu
  • Barometrický tlak
  • Okolní světlo
  • Koncentrace CO2*

Zařízení vyrábíme ve čtyřech variantách, každá z nich obsahuje čidlo teploty, vlhkoti, tlaku, světla a VOC. První varianta má pouze tyto jmenované čidla, druhá verze má navíc čidlo CO2. Další dvě verze produktu jsou stejné jako popisované první dvě varianty, s tím rozdílem, že navíc obsahují komunikační rozhraní LoRaWAN.

Každá varianta obsahuje alespoň dvě komunikační rozhraní, první z nich je RS485 a druhé rozhraní je všem dobře známé WiFi. Pro RS485 je komunikace zajišťována protokolem ModbusRTU, u WiFi je k dispozici více variant včetně ModbusTCP, MQTT, HTTP/REST a také webového rozhraní. Přes webové rozhraní je dále umožněna správa a nastavení zařízení.

Více informací naleznete v následujícím článku: Kvalita vzduchu v interiéru (IAQ)