Napájení jednotek Unipi pomocí PoE

Následující řešení popisuje zapojení jednotky Unipi pomocí 802.3at PoE+ splitteru. Zapojení je výhodné zejména, pokud potřebujeme PLC připojit na místě, kde není k dispozici elektrická zásuvka 110 / 230 V~ (např. senzorová stanice). Podle tohoto návodu zajistíte napájení i připojení jednotky Unipi do místní sítě s použitím jednoho kabelu.

Patron
Neuron
Gate
Axon

Použité prvky
 • Síťový kabel (RJ45, Cat6)
 • Vodič (Cu, 0.5mm2)
 • Splitter – Planet IPOE-162S (odkaz na e-shop)
 • Switch – Planet GSD-908HP
  • Popsaný switch je pouze jedna z variant, lze použít libovolný switch s normou 802.3at PoE+
 • PLC jednotka Unipi

Zapojení

Planet IPOE-162S
 1. Pomocí přepínače na splitteru nastavte napětí 24 V⎓
 2. Propojte svorku splitteru V+ se svorkou 24V na Unipi a svorku V- se svorkou GND
 3. Propojte za pomoci síťového kabelu splitter Data Out s Unipi ETH
 4. Připojte síťový kabel s 802.3at PoE+ do splitteru PoE In
Planet GSD-908HP
 1. Propojte za pomoci síťových kabelů switch port 1 až 8 a splittery PoE In
 2. Stejný postup použijte k připojení dalších splitterů
 3. Připojte síťový kabel z vaší místní sítě (WAN) na switch port 9

Technické údaje

Nedoporučujeme použití jednoho splitteru pro více než jednu PLC jednotku!
Příklady výpočtu maximálního zatížení

Uvedené výpočty vycházejí z použití PoE+ switche GSD-908HP a PoE+ splitteru IPOE-162S.


1) Maximální počet zapojených Unipi Neuron L403

 1. Maximální příkon Neuronu L403 je 24 W
 2. Maximální zatížení splitteru je 25 W, výpočet pro zatížení splitteru:
  • 25 W – 24 W = 1 W
  • Hodnota je kladná - vyhovující
 3. Maximální zatížení switche je 100 W, počet zařízení připojených do switche tedy je:
  • 100 W ⁄ 24 W = 4,166

Za těchto podmínek můžeme použít 4 zařízení Neuron L403 napájených z PoE+


2) Maximální počet zapojených Unipi Patron S107

 1. Maximální příkon Patronu S107 je 12 W
 2. Maximální zatížení splitteru je 25 W, výpočet pro zatížení splitteru:
  • 25 W – 12 W = 13 W
  • Hodnota je kladná - vyhovující
 3. Maximální zatížení switche je 100 W, počet zařízení připojených do switche tedy je:
  • 100 W ⁄ 12 W = 8,333

Za těchto podmínek můžeme použít 8 zařízení Patron S107 napájených z PoE+


3) Kombinace různých Unipi

 1. Maximální příkon pro:
  • Patron L207 je 17 W - 1×
  • Patron M207 je 14,5 W - 2×
  • Patron S107 je 12 W - zbytek
 2. Maximální zatížení splitteru je 25 W, výpočet pro zatížení splitteru:
  • 25 W – 12 W = 13 W
  • 25 W – 14,5 W = 10,5 W
  • 25 W – 17 W = 8 W
  • Hodnota je kladná – vyhovující
 3. Maximální zatížení switche je 100 W, počet zařízení připojených do switche tedy je:
  • 100 W – 17 W – 2 × 14,5 W = 54 W
  • Zbylých 54 W ⁄ 12 W = 4,5

Za těchto podmínek lze připojit 1× Patron L207, 2× Patron M207 a 4× Patron S107 napájené z PoE+