Napájení Unipi pomocí PoE splitteru

Následující řešení popisuje zapojení jednotky UniPi pomocí 802.3at PoE+ splitteru. Zapojení je výhodné zejména, pokud potřebujeme PLC připojit na místě, kde není k dispozici elektrická zásuvka ~230V (např. senzorová stanice). Podle tohoto návodu zajistíte napájení i připojení jednotky UniPi do místní sítě s použitím jednoho kabelu.

Použité prvky
 • Síťový kabel (RJ45, Cat6)
 • Vodič (Cu, 0.5mm2)
 • Splitter – Planet IPOE-162S
 • Switch – Planet GSD-908HP
  • Popsaný switch je pouze jedna z variant, lze použít libovolný switch s normou 802.3at PoE+
 • PLC jednotka UniPi

Zapojení

Planet IPOE-162S
 1. Pomocí přepínače na splitteru nastavte napětí 24V
 2. Propojte svorku splitteru V+ se svorkou 24V na Unipi a svorku V- se svorkou GND na Unipi
 3. Propojte za pomoci síťového kabelu splitter Data Out s UniPi ETH
 4. Připojte síťový kabel s 802.3at PoE+ do splitteru PoE In
Planet GSD-908HP
 1. Propojte za pomoci síťových kabelů switch port 1 až 8 a splittery PoE In
 2. Stejný postup použijte k připojení dalších splitterů
 3. Připojte síťový kabel z vaší místní sítě (WAN) na switch port 9

Technické údaje

Nedoporučujeme použití jednoho splitteru pro více než jednu PLC jednotku!




Příklady výpočtu maximálního zatížení

Uvedené výpočty vycházejí z použití PoE+ switche GSD-908HP a PoE+ splitteru IPOE-162S.

1) Maximální počet zapojených UniPi Neuron L403
 1. Maximální příkon Neuronu L403 je 24 W
 2. Maximální zatížení splitteru je 25 W
  • 25W – 24W = 1W
  • Hodnota je kladná - vyhovující
 3. Maximální zatížení switche je 100 W
  • 100W ⁄ 24W = 4,166

Za těchto podmínek můžeme použít 4 zařízení Neuron L403 napájených z PoE+

2) Maximální počet zapojených UniPi Axon S105
 1. Maximální příkon Axonu S105 je 12W
 2. Maximální zatížení splitteru je 25W
  • 25W – 12W = 13W
  • Hodnota je kladná - vyhovující
 3. Maximální zatížení switche je 100W
  • 100W ⁄ 12W = 8,333

Za těchto podmínek můžeme použít 8 zařízení Axon S105 napájených z PoE+

3) Kombinace různých UniPi
 1. Maximální příkon pro:
  • Axon L205 je 19,5W - 1x
  • Axon M205 je 16W - 2x
  • Axon S105 je 12W - zbytek
 2. Maximální zatížení splitteru je 25W
  • 25W – 12W = 13W
  • 25W – 16W = 9W
  • 25W – 19,5W = 5,5W
  • Hodnota je kladná – vyhovující
 3. Maximální zatížení switche
  • 100W – 19,5W – 2x16W = 48,5W
  • Zbylých 48,5W ⁄ 12W = 4,041

Za těchto podmínek lze připojit 1x Axon L205, 2x Axon M205 a 4x Axon S105 napájené z PoE+