Zálohované napájení jednotek Unipi (DRC-60A)

Následující návod popisuje zapojení jednotek Unipi s napájecím zdrojem Mean Well DRC-60A, který umožňuje zálohování výstupního napájení pomocí 12V akumulátoru. Výstupní napětí zdroje je dále nutné zvýšit a stabilizovat pomocí DC/DC měniče.

Tento napájecí zdroj slouží k napájení, ale i pro nabíjení a udržování nabitého akumulátoru. Lze jej provozovat, při dodržení níže sepsaných podmínek, se všemi jednotkami a dalšími vybranými zařízeními Unipi. V případě výpadku přívodního napájení zdroj plynule přejde do režimu napájení z akumulátoru. Tím je dosaženo bezvýpadkového napájení.

Patron
Neuron
Gate
Unipi 1.1
Axon
Extension

Použité prvky

 • Vodiče různých barev (Cu, 0.5mm2)
 • Spínaný napájecí zdroj Mean Well DRC-60A s funkcí UPS
 • DC/DC měnič Mean Well DDR-15G-24
 • Libovolný 12 V⎓ kyselino-olověný akumulátor (např. CSB GP12170 12V/17Ah)
 • Jednotka Unipi Patron S207

Napájecí zdroj DRC-60A lze napájet vstupním napětím 110 / 230 V~. Na výstupu zdroje lze dosáhnout max. napětí 13,8 V⎓ s max. proudem 4,3 A. V kombinaci s vhodným stabilizátorem napětí (DC/DC měničem) je ideální pro napájení všech jednotek Unipi z řad Patron, Neuron, Axon a Unipi 1.1. V této kombinaci jej lze také použít pro napájení čidel IAQ. Samotný DRC-60A bez měniče lze využít k napájení zařízení z řady Unipi Gate, jelikož lze napájet napětím v rozsahu 9-30 V⎓. Pro jednotky velikosti S je možné použít měnič DDR-15G-24. Pro velikosti M a L je již třeba využít DDR-30G-24. Unipi 1.1 je třeba napájet napětím 5 V⎓, vhodná volba je tedy např. DDR-15G-5.

Zdroj napájí připojenou zátěž (jednotka Unipi) a současně nabíjí a udržuje nabitý akumulátor. Celkový výstupní proud zdroje je až 4,3 A, z toho je 1,5 A vyhrazeno pro nabíjení akumulátoru a 2,8 A pro zátěž na výstupu.


Napájecí zdroj DRC-60A je dále vybaven dvěma signálními relé výstupy:

 • AC OK je sepnuto, pokud je na vstupu zdroje připojeno odpovídající napětí
 • Bat. Low je sepnuto v případě, že napětí akumulátoru klesne pod 11 V⎓

Sepnutí výstupu Bat. Low indikuje, že je akumulátor již téměř vybitý. Zbývající čas zavisí na stavu akumulátoru a na připojené zátěži. Tento stav slouží pro uložení aktuálních hodnot, nastavení bezpečného stavu výstupů a dalších nutných úloh, např. odeslání varovné SMS zprávy.

Schéma zapojení

Obr.1 - Schéma zapojení DRC-60A, DDR-15G-24, CSB GP12170 a Unipi Patron S207

Popis zapojení

 • Nejprve je třeba připojit výstupní napětí (+V, -V) zdroje DRC-60A na vstupní svorky měniče DDR-15G-24 (+Vin [4], -Vin [3])
 • Výstupní napětí z měniče (+Vo [1], -Vo [2]) se připojí na napájecí svorky jednotky.
 • Vodič ze svorky měniče -Vo [2] je přiveden na svorku DIGND digitálních vstupů jednotky.
 • Vodič ze svorky měniče +Vo [1] je přiveden na první svorku sig. relé Bat.Low a první svorku relé AC OK.
 • Druhý kontakt sig. relé Bat.Low je připojen na digitální vstup DI1 a druhý kontakt relé AC OK je připojen na DI2.
 • Před připojením akumulátoru je nejprve nutné nastavit maximální výstupní napětí zdroje pomocí trimru +V ADJ. Napětí musí odpovídat udržovacímu napětí akumulátoru, v případě našeho zapojení je nastaveno napětí 13,7 V⎓.
 • Záporná svorka akumulátoru se připojí na svorku -Bat. napájecího zdroje a kladná svorka akumulátoru na +Bat..
 • Nakonec připojíme vodiče (, N, L) na příslušné svorky napájecího zdroje.
 • Dříve než se poprvé připojí přívodní napětí, je výstup napájecího zdroje odpojen i když je akumulátor připojen a plně nabit. Pro uvedení do plného provozu je proto nutné připojit i přívodní napětí. Při následném odpojení přívodního napětí, např. přerušení dodávky elektrické energie, již zdroj plynule přejde do režimu napájení z akumulátoru.
 • Při výběru jištění zdroje je nutné brát v úvahu proudový náraz (náběhový proud) až 60 A při spínání vstupu zdroje.
 • Napájecí zdroj, ani měnič nevyžadují dodatečné chlazení.
 • Vstup napájecího zdroje by měl být nejlépe ošetřen i vhodným svodičem přepětí.
 • Napájecí zdroj DRC-60A splňuje požadavky na bezpečnostní transformátory a je zdrojem malého bezpečného napětí (SELV).

 • Unipi Patron S207 při zálohování akumulátorem 12 V⎓ / 17 Ah vydrží v chodu z akumulátoru s občasným sepnutím relé až 70 hodin.
 • Unipi Patron S167 LTE při zálohování na stejné sestavě vydrží v chodu z akumulátoru (s dobrým signálem a minimálním využitím LTE) až 51 hodin.

Dokumentace

Rozměry

Obr.2 - Rozměry DRC-60A


Obr.3 - Rozměry DDR-15G-24