Digitální vstupy

Digitální vstupy (DI) jsou určeny pro vyčítání logických stavů (true/false) indikovaných úrovní stejnosměrného napětí. DI jsou proto vhodné pro vyčítání údajů z binárních senzorů a zařízení jako jsou např. vypínače (vyp./zap.), pohybové senzory (pohyb/klid), senzory úrovně hladiny vody (nádrž plná/prázdná) atd. Software detekuje logickou 1 (true), pokud se hodnota vstupního napětí mezi daným DI a DIGND pohybuje v rozmezí 5-35 V. Pokud je napětí nižší než 3,5 V, je stav vyhodnocen jako logická 0 (false).

U jednotek Unipi jsou všechny DI galvanicky izolovány, tj. dosahují vyšší spolehlivosti v prostředí s elektromagnetickým rušením.

Obrázek níže zobrazuje připojení externího zařízení k desce Unipi 1.1 pomocí integrovaného 12V napájecího zdroje.

Pro zachování galvanické izolace u připojeného zařízení i desky Unipi ale doporučujeme používat externí 5-24V DC zdroj připojený dle obrázku níže:

Před připojením napájecího zdroje se ujistěte, že jumpery JP2 - JP5 jsou nastaveny podle dokumentace k Unipi 1.1. Mějte na paměti, že negativní pól musí být připojen k odpovídajícímu P0x zakončení na napájecím zdroji.

Použití vstupů DI13 a DI14

Výchozí kabel použitý k propojení desky Unipi 1.1 a počítače Raspberry Pi nepodporuje digitální vstupy 13 a 14. Pro jejich použití je proto nutné je připojit manuálně.

Obrázek níže zobrazuje P5 header na desce Unipi, který je určen pro připojení Raspberry Pi a odpovídá P5 headeru na samotném počítači. Vyznačeny jsou piny pro IN14 a IN15.

Pro propojení těchto pinů je možné využít jakékoliv volné GPIO. K jejich zprovoznění je pak třeba odpovídajícím způsobem upravit soubor evok.conf

RPi pin RPi funkce Unipi P5 pin Unipi funkce
27 (GPIO28)ID_SD 5 I2C0 data
28 (GPIO29)ID_SC 6 I2C0 Clk
29 GPIO5 3 DI13
31 GPIO6 4 DI14
x x 7 3V3
x x 8 5V
x x 1.2 GND

Řešení nevyžaduje využití GND konektorů. Konektor 3V3 je pak potřeba pouze pokud je užíván druhý konektor I2C sběrnice