Digitální vstupy

Digitální vstupy (DI) jsou určeny pro vyčítání logických stavů (true/false) indikovaných úrovní stejnosměrného napětí. DI jsou proto vhodné pro vyčítání údajů z binárních senzorů a zařízení jako jsou např. vypínače (vyp./zap.), pohybové senzory (pohyb/klid), senzory úrovně hladiny vody (nádrž plná/prázdná) atd. Software detekuje logickou 1 (true), pokud se hodnota vstupního napětí mezi daným DI a DIGND pohybuje v rozmezí 5-35 V. Pokud je napětí nižší než 3,5 V, je stav vyhodnocen jako logická 0 (false).

U jednotek Unipi jsou všechny DI galvanicky izolovány, tj. dosahují vyšší spolehlivosti v prostředí s elektromagnetickým rušením.


Další informace o digitálních vstupech naleznete v konkrétních kategoriích: