Digitální vstupy

Digitální vstupy slouží pro indikaci logického stavu TRUE / FALSE.

Unipi 1.1

Logický stav TRUE (sepnuto) je na vstupu signalizován rozsvícením odpovídající LED diody umístěné nad vstupy.

Poznámka:
Pro připojení externích zařízení na digitální vstupy doporučujeme použit jiný (oddělený) zdroj místo interního zdroje, aby bylo zajištěno galvanické oddělení.

Software detekuje stav TRUE, pokud je vstupní napětí mezi daným DIx a DIGND v rozsahu 7-24 V⎓. Jestliže napětí klesne pod 3 V⎓, je stav vyhodnocen jako FALSE. Napětí v rozsahu 3-7 V⎓ je nedefinovaný stav.

Unipi 1.1 umožňuje připojení interního, nebo externího zdroje napájení pro digitální vstupy. Ve standardním případě postačí interní zdroj (pro spínače), pokud však potřebujte připojit externí referenční zem, je to možné na svorkách P01 a P02 po úpravě jumperů JP2-JP5. Vždy nejprve nastavte jumpery a teprve poté připojujte záporný pól zdroje, návod níže. Kladný pól zdroje se připojuje přes připojené externí zařízení na svorku Ixx. Ilustrace na následujícím obrázku.


Zapojení DI s interním zdrojem:


Zapojení DI s externím zdrojem:
Zde si všiměte hlavně nastavení jumperů JP2 - JP5.


Zapojení DI s externím i interním zdrojem:
Zde si všiměte hlavně nastavení jumperů JP2 - JP5.

Použití svorek pomocí originálního nástroje WAGO.


Použití svorek pomocí malého plochého šroubováku.

Nastavení jumperů:
Pro napájení digitálních vstupů lze použít také externího zdroje napájení, toho lze docílit správným nastavením jumperů JP2 - JP5. Použití externího zdroje zahrnuje také galvanické oddělení digitálních vstupů. Deska Unipi 1.1 musí být po dobu úpravy odpojena od napájení. Po dokončení úprav jumperů a připojení záporné svorky externího zdroje (viz. níže) můžete připojit napájení desky.

Nelze použít jiné kombinace než jsou popsány níže. Nedefinované nastavení může poškodit zařízení i připojené periferie.

Zde je výchozí nastavení jumperů, digitální vstupy jsou připojeny na interní zdroj 12 V⎓. Na svorce P02 je nyní 12 V⎓ interního zdroje:

Jumper JP2 je posunut směrem od Raspberry Pi, digitální vstupy jsou stále připojeny na interní zdroj 12 V⎓. Na svorce P02 je nyní GND desky:

Jumpery JP2 a JP3 jsou posunuty, digitální vstupy I01 a I02 jsou připraveny pro připojení externího zdroje. Svorky I03 až I14 jsou připojeny na interní zdroj 12 V⎓. Svorka P02 slouží nyní pro připojení záporné svorky externího zdroje pro I01 a I02:

Jumpery JP2, JP3 a JP4 jsou posunuty, digitální vstupy I01 až I04 jsou připraveny pro připojení externího zdroje. Svorky I05 až I14 jsou připojeny na interní zdroj 12 V⎓. Svorka P02 slouží pro připojení záporné svorky externího zdroje pro I01 a I02. Svorka P01 nyní slouží pro připojení záporné svorky externího zdroje pro I03 a I04. Svorky P01 a P02 jsou mezi sebou odděleny a tudíž i vstupy kterým náleží:

Jumpery JP2, JP3, JP4 a JP5 jsou posunuty, všechny digitální vstupy připraveny pro připojení externího zdroje. Svorka P02 slouží pro připojení záporné svorky externího zdroje pro I01 a I02. Svorka P01 nyní slouží pro připojení záporné svorky externího zdroje pro I03 až I14. Svorky P01 a P02 jsou mezi sebou odděleny a tudíž i vstupy kterým náleží:


Použití vstupů I13 a I14

Výchozí kabel použitý k propojení desky Unipi 1.1 a počítače Raspberry Pi nepodporuje digitální vstupy 13 a 14. Pro jejich použití je proto nutné je připojit zvlášť.

Obrázek níže zobrazuje P5 header na desce Unipi, piny pro vstupy IN14 a IN15 jsou na obrázku vyznačeny červeně.

Pro propojení těchto pinů je ale možné využít jakékoliv volné GPIO. K jejich zprovoznění je pak třeba odpovídajícím způsobem upravit soubor evok.conf

RPi pin header RPi funkce Unipi P5 pin Unipi funkce
27 (GPIO28)ID_SD 5 I2C0 data
28 (GPIO29)ID_SC 6 I2C0 Clk
29 GPIO5 3 I13
31 GPIO6 4 I14
x x 7 3V3
x x 8 5V
x x 1.2 GND

Řešení nevyžaduje využití GND konektorů. Konektor 3V3 je pak potřeba pouze pokud je užíván druhý konektor I2C sběrnice

Typ vstupu SINK
Vstupní svorky Ixx (kde xx nahrazuje číslo svorky)
Počet vstupů 14*
Maxímální napětí pro log. 0 3 V DC
Minimální napětí pro log. 1 7 V DC
Maximální napětí 24 V DC
Nastavitelné svorky P01, P02
Kladný pól interního zdroje napájení 12 V DC (pouze pro DI, AI, či AO) 12 V
Galvanické oddělení Ano (pokud je použit externí zdroj)