IAQ - Kvalita vzduchu v interiéru

Produkty IAQ řady RW/RLW jsou určeny pro měření kvality ovzduší v domech, školách, kancelářských budovách, továrních halách, restauracích a dalších podobných objektech. Všechna čidla jsou umístěna v praktické bílé plastové krabičce s krytím IP20 určené pro snadnou montáž na stěnu s přichycením do instalační krabičky (např. KU68).

Celkově nabízíme čtyři varianty zařízení s čidly pro měření teploty, vlhkosti, osvětlení, barometrického tlaku a koncentrace VOC (organické těkavé látky). Modely s označením THC jsou vybaveny i čidlem pro měření koncentrace CO2 s barevnou LED měnící barvu od zelené po červenou (zelená = nízká koncentrace, červená = vysoká koncentrace). U modelu s označením TH je také barevná LED, zde však indikuje index kvality vzduchu. Tyto zařízení nabízí měření až šesti veličin v jednom kompaktním provedení. Další dvě verze produktu z řady RLW jsou stejné jako popisované první dvě varianty, s tím rozdílem, že navíc obsahují komunikační rozhraní LoRaWAN. Všechny varianty obsahují rozhraní RS485 a WiFi.

Produktové listy, technickou dokumentaci a nejaktuálnější FW k interiérových senzorům kvality vzduchu naleznete na tomto odkazu.

Kompletní rozpis jednotlivých verzí:

Zařízení jsou vhodná pro použití ve firmách, školách, úřadech, výrobních halách s vlastní *LoRa/WiFi sítí, ale i pro domácí použití. Umožňuje, ve spojení s dalšími technologiemi, udržovat stálou kvalitu vzduchu v místnosti, pro dosažení co možná nejpříjemnějšího prostředí důležitého k práci, nebo ke kvalitnímu odpočinku.

*LoRaWAN je k dispozici pouze ve variantách RLW-TH a RLW-THC

Pro více informací o možném využití IAQ senzorů Unipi vybavených LoRa rozhraním navštivte případovou studii Integrace interiérového IoT senzoru kvality vzduchu s LoRa komunikací.

RW-TH

 • nejlevnější varianta IAQ zařízení
 • umožňuje měřit teplotu, relativní vlhkost, osvětlení, barometrický tlak a koncentrace VOC
 • LED na tomto modelu indikuje index kvality vzduchu
 • neobsahuje CO2 čidlo, ani LoRaWAN rozhraní

Příklady využití:

 • zjišťování teploty a relativní vlhkosti v místnosti pro účely spínání vytápění/klimatizace
 • hlídání kvality ovzduší v místnosti pro účely řízené rekuperace vzduchu, či spuštění ventilace
 • řízení umělého osvětlení v místnosti v závislosti na celkovém osvětlení

Možno použít:

 • ve spojení s jednotkou Unipi jako prvek v systémech MaR s protokolem ModbusRTU/TCP
 • ve spojení se systémem třetí strany pomocí rozhraní RS485, či WiFi a s vhodným komunikačním protokolem
 • samostatně s připojením do sítě WiFi s možností přístupu přes webové rozhraní

RW-THC

 • varianta obsahující CO2 čidlo a LED k indikaci hladiny CO2
 • umožňuje měřit teplotu, relativní vlhkost, osvětlení, barometrický tlak, koncentraci VOC a hladinu CO2
 • neobsahuje rozhraní LoRaWAN

Příklady využití:

 • zjišťování teploty a relativní vlhkosti v místnosti pro účely spínání vytápění/klimatizace
 • hlídání kvality ovzduší v místnosti pro účely řízené rekuperace vzduchu, či spuštění ventilace a zpřesněné pomocí čidla CO2
 • řízení umělého osvětlení v místnosti v závislosti na celkovém osvětlení

Možno použít:

 • ve spojení s jednotkou Unipi jako prvek v systémech MaR s protokolem ModbusRTU/TCP
 • ve spojení se systémem třetí strany pomocí rozhraní RS485, či WiFi a s vhodným komunikačním protokolem
 • samostatně s připojením do sítě WiFi s možností přístupu přes webové rozhraní

RLW-TH

 • varinata zařízení s LoRaWAN
 • umožňuje měřit teplotu, relativní vlhkost, osvětlení, barometrický tlak a koncentrace VOC
 • LED na tomto modelu indikuje index kvality vzduchu
 • neobsahuje CO2 čidlo

Příklady využití:

 • zjišťování teploty a relativní vlhkosti v místnosti pro účely spínání vytápění/klimatizace
 • hlídání kvality ovzduší v místnosti pro účely řízené rekuperace vzduchu, či spuštění ventilace
 • řízení umělého osvětlení v místnosti v závislosti na celkovém osvětlení

Možno použít:

 • ve spojení s jednotkou Unipi jako prvek v systémech MaR s protokolem ModbusRTU/TCP
 • ve spojení se systémem třetí strany pomocí rozhraní RS485, či WiFi a s vhodným komunikačním protokolem
 • samostatně s připojením do sítě WiFi s možností přístupu přes webové rozhraní
 • samostatně s připojením do LoRaWAN, kdy je odesílaná hodnota o velikosti až 16 bajtů s až 10 hodnotami a uživatelsky nastavitelnou periodou (omezena legislativou daného státu a případným tarifem)

RLW-THC

 • varianta zařízení s LoRaWAN
 • integrované CO2 čidlo a LED k indikaci hladiny CO2
 • umožňuje měřit teplotu, relativní vlhkost, osvětlení, barometrický tlak, koncentraci VOC a hladinu CO2

Příklady využití:

 • hlídání kvality ovzduší v místnosti pro účely řízené rekuperace vzduchu, či spuštění ventilace a zpřesněné pomocí čidla CO2
 • zjišťování teploty a relativní vlhkosti v místnosti pro účely spínání vytápění/klimatizace
 • řízení umělého osvětlení v místnosti v závislosti na celkovém osvětlení

Možno použít:

 • ve spojení s jednotkou Unipi jako prvek v systémech MaR s protokolem ModbusRTU/TCP
 • ve spojení se systémem třetí strany pomocí rozhraní RS485, či WiFi a s vhodným komunikačním protokolem
 • samostatně s připojením do sítě WiFi s možností přístupu přes webové rozhraní
 • samostatně s připojením do LoRaWAN, kdy je odesílaná hodnota o velikosti až 16 bajtů s až 10 hodnotami a uživatelsky nastavitelnou periodou (omezena legislativou daného státu a případným tarifem)

Příklad binárního dekodéru části přenášených dat (payload). Názvy funkcí jsou v souladu se sítí The Things Network.

function getBit(number, bitPosition) {
 return (number & (1 << bitPosition)) === 0 ? 0 : 1;
}
function Decoder(bytes, port) {
 // Decode an uplink message from a buffer
 // (array) of bytes to an object of fields.
 var decoded = {};
 if (getBit(bytes[0],0)) {
  decoded.temperature = ((bytes[2] << 8) | bytes[1]) / 100 - 100;
  decoded.relative_humidity = bytes[3] / 2.5;
 }
 if (getBit(bytes[0],1)) decoded.pressure = ((bytes[5] << 8) | bytes[4]) / 100 + 800;
 if (getBit(bytes[0],2)) {
  decoded.voc_index = ((bytes[7] << 8) | bytes[6]) & 0x01FF;
  decoded.voc_accuracy = ((bytes[7] << 8) | bytes[6]) >> 9 & 0x0003;
 }
 if (getBit(bytes[0],3)) decoded.ambient_light = Math.exp(bytes[8] / 20) - 1;
 if (getBit(bytes[0],4)) decoded.co2 = ((bytes[10] << 8) | bytes[9]);
 if (getBit(bytes[0],5)) {
  decoded.pm10 = (((bytes[13] << 16) | (bytes[12] << 8) | bytes[11]) >> 12) & 0x000FFF / 4;
  decoded.pm2_5 = ((bytes[13] << 16) | (bytes[12] << 8) | bytes[11]) & 0x000FFF / 4;
 }
 if (getBit(bytes[0],6)) {
  decoded.noise_duration = (bytes[14] / 2);
  decoded.noise_intensity = (bytes[15] / 5) + 25;
 }
 return decoded;
}