Komunikace přes SSH pomocí PuTTY

Pro práci přes SSH je nutné znát IP adresu cílového kontroléru. Pro zjištění IP adresy můžete postupovat dle návodu: Detekce IP adresy jednotky.

Pro připojení ke kontroléru použijeme program PuTTY - je možné využít i jiné SSH programy, ale PuTTY je nejvhodnější pro využití v OS Windows. Pro stažení programu přejděte do sekce Užitečné nástroje.

Před připojením ke kontroléru je nutné SSH nejprve povolit.

Po ukončení práce na kontroléru je nutné zakázat SSH přístup, nebo přenastavit uživatelské heslo!

Po stažení nainstalujte PuTTY dle instrukcí instalačního programu. Poté program spusťte skrze soubor putty.exe (výchozí cesta je C:/Program Files/PuTTY).

Po spuštění se zobrazí následující okno:

Do řádku Host Name vložte IP adresu kontroléru, zkontrolujte že Connection type je nastaven na SSH a klikněte na Open. Poprvé se Vám objeví dialogové okno zabezpečení. Klikněte na Yes, čímž zobrazíte příkazovou řádku SSH terminálu.

Nyní budete vyzvání k vyplňení přihlašovacích údajů.
Výchozí přihlašovací údaje jsou:

  • Login: unipi
  • Heslo: unipi.technology

Přihlášení má nastavený časový limit, po jehož uplynutí již přihlášení nebude možné! Pokud limit vyprší, je nutné PuTTY restartovat a přihlášení opakovat.

Heslo je vkládáno jako neviditelný text, tj. pokud se kurzor během psaní hesla nepohybuje, nejde o chybu!

Po úspěšném přihlášení k Unipi PLC se objeví tato obrazovka:

Vždy je nutností zabezpečit operační systém, aby se neoprávněným osobam zabránilo přístupu k jednotce Unipi. Pokud OS není řádně zabezpečen, může to vést k nepovoleným zásahům, které mohou zastavit, či omezit provoz. V horším případě může zásah způsobit poškození připojených technologií, nebo ohrožení bezpečnosti osob v místě instalace.

Proto je vždy při spouštění nového projektu důležité mít systém správně zabezpečen. Alternativou je také úplné zakázání SSH přístupu.


Jelikož je připojení k zařízení zajištěno protokolem SSH, je nutné znát IP adresu, nebo mDNS adresu zařízení a mít na PC, či tabletu nainstalovaného SSH klienta. Mezi nejoblíbenější pro OS Windows patří software PuTTY, návod k použití a výchozí hesla zde.

Poté zadejte příkaz:

sudo passwd

Následně budete vyzváni k zadání nového hesla a poté k potvrzení nového hesla. Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se hláška:

passwd: password updated successfully

Celý postup zde (heslo při zadávání není viditelné):

unipi@S103-sn999:~$ sudo passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully


Nepodařilo se změnit heslo?
V případě, že se změna hesla nepodaří a zobrazí se hláška:

passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged

vyzkoušejte zadat příkaz níže a následně opakujte postup pro změnu hesla.

sudo mount -rw -o remount /

Pokud ani zadání tohoto příkazu neumožní změnit heslo, kontaktujte naši technickou podporu.