Vstupy a výstupy

V následujícím článku naleznete základní informace o vstupech a výstupech Extensionů Unipi. Detailní informace a technické parametry vstupů a výstupů naleznete v podkategoriích:

Extension


Digitální vstupy (DI):
Jsou určeny pro čtení logických stavů TRUE / FALSE, které jsou reprezentovány úrovněmi stejnosměrného napětí (napětí / bez napětí). Díky tomu jsou vhodné pro čtení dvoustavových senzorů, jako jsou:

  • spínače (vypínače, tlačítka)
  • senzory hladiny vody
  • pohybové senzory
  • okenní a dveřní kontakty
  • pomocný kontakt jističe
  • a mnoho dalších stavových senzorů a zařízení

Všechny digitální vstupy na jednotkách Unipi Patron, Unipi Neuron, Unipi Axon a rozšiřujících modulech Unipi Extension jsou zároveň i čítačové, tj. vybavené čítačem dlouhých, ale i velmi krátkých a rychle po sobě jdoucích pulzů.

Více podrobností o digitálních vstupech naleznete v tomto článku.


Reléové výstupy (RO):
Primárně určeny ke spínání ohmické zátěže. Lze je tedy například využít k řízení žárovek, termoelektrických ventilů, menších topných těles, popř. malých čerpadel, dveřních zámků, atd. RO na jednotkách a rozšiřujících modulech Unipi jsou dimenzovány na max. proud 5 A při napětí 230 V~, nebo 30 V⎓.

Více podrobností o reléových výstupech naleznete v tomto článku.


Analogové vstupy (AI):
Na analogových vstupech Extensionů Unipi lze měřit:

  • Napětí 0-10 V⎓, nebo 0-2,5 V⎓
  • Proud 0–20 mA
  • Odpor 0–1960 Ω, nebo 0–100 kΩ (např. teplotní čidlo PT1000)

Proto jsou vhodné pro čtení hodnot z pasivní i aktivních analogových senzorů.

Více podrobností o analogových vstupech naleznete v tomto článku.


Analogové výstupy (AO):
AO slouží k ovládání analogově řízených zařízení, jako jsou trojcestné ventily, stmívače osvětlení atd. Extensiony Unipi podporují analogový výstup pouze v režimu stejnosměrného napěťí 0-10 V⎓.

Více podrobností o analogových výstupech naleznete v tomto článku.