Analogové výstupy

Analogové výstupy na Unipi Extensionech slouží k ovládání externích zařízení (například: trojcestné ventily či výměníky) pomocí analogového napěťového signálu 0-10 V⎓.

Připojení externího zařízení se provádí na svorky AGND a AOVx. Následující obrázek ilustruje zapojení zařízení na analogový výstup:

Kromě standardních vstupů a výstupů disponují Extensiony Unipi i dalšími funkcemi pro rozšíření možností využití, optimalizaci výkonu a sledování celé sestavy. Tyto funkce jsou vyhodnocovány přímo v procesoru v rámci Extensionu a nejsou tedy závislé na řídícím software.

Výchozí nastavení
Tato funkce slouží k uložení aktuální konfigurace sekce (Extensionu) do její paměti. Při odpojení a připojení zařízení k napájení či restartu sekce (Extensionu) se načte a použije uložená konfigurace. Tato funkce je také známá jako “kopíruj running-config do startup-config”.

Ukládané údaje Výchozí konfigurace
hodnota výstupu 0 V⎓

Master Watchdog
Funkce je spuštěna na mikroprocesoru sekce (Extensionu) a nepřetržitě monitoruje příkazy z aplikace běžící na jednotce. Pokud během nakonfigurovaného času (MWD Timeout) nejsou detekovány žádné příkazy, procesor modulu se automaticky restartuje a použije uloženou výchozí konfiguraci popsanou výše. Tato funkce zajišťuje nastavení bezpečné konfigurace v případě mimořádných situací, např. při selhání řídící jednotky, přerušení komunikace, či problémech se softwarem tak, aby se zabránilo poškození ovládaných zařízení, či ohrožení osob.

Výstupní svorky AOV
Společný vodič AGND
Galvanické oddělení Ano
Funkce výstupu Napěťový zdroj 0–10 V⎓
Rozlišení 12 bitů
Doba převodu 300 μs
Typ ochrany Integrovaná přepěťová
Rozsah výstupního napětí 0-10 V⎓
Přesnost výstupu ±0,5 %