EVOK

Patron
Neuron
Gate*
Unipi 1.1
Axon

EVOK je naše Open-Source aplikační programovací rozhraní (API), které slouží jako rozhraní fyzických vstupů, výstupů a komunikačních rozhraní. Jde o software, který uživateli umožňuje co nejjednodušší přístup k hardwaru bez toho, aby se uživatel musel zaobírat složitým nízkoúrovňovým programováním.

Veškerá dokumentace, návod na instalaci a popis jednotlivých API je k dispozici na GitHub.com/UniPitechnology/evok.

Evok se skládá ze dvou částí:

 • Evok API - jádro zajišťující komunikaci mezi jednotlivými API a hardwarem
 • Evok Web - praktická ukázka využití API v podobě jednoduché webové aplikace sloužící jako uživatelské rozhraní pro všechny vstupy a výstupy jednotky

Pro programovou logiku a další operace (integrace dalších komponent systému) je již třeba využít odpovídající externí aplikaci.

Zjednodušené schéma EVOKu

 • REST
 • Bulk JSON
 • REST JSON
 • SOAP (Simple Object Access Protocol)
 • WebSocket
 • JSON-RPC


Jednoduché příklady pomocí curl a JSON:

 • Získání stavu digitálního vstupu DI 1_01:
  curl --request GET --url http://vlozte-vasi-ip:8080/json/input/1_01
 • Sepnutí relé RO 2_01:
  curl --request POST --url http://vlozte-vasi-ip:8080/json/output/2_01 --header 'content-type: application/json' --data '{"value":"1"}'
 • Rozepnutí relé RO 2_01:
  curl --request POST --url http://vlozte-vasi-ip:8080/json/output/2_01 --header 'content-type: application/json' --data '{"value":"0"}'

Kompletní dokumentace a příklad použítí jednotlivých API je k dispozici ZDE.