Modbus TCP

Modbus TCP Server

Modbus TCP je standardní rozhraní pro interakci se vstupy a výstupy jednotek Unipi. Každá jednotka má své vlastní mapování I/O v Modbus registrech či coilech - toto mapování lze stáhnout v sekci Produkty.

Patron
Neuron
Axon

Zařízení na sběrnici 1-Wire nelze na Modbus TCP namapovat a je třeba je implementovat jiným způsobem, např. pomocí OWFS.

Na Modbus TCP serveru jsou k dispozici pro všechny jednotky Unipi (kromě Unipi 1.1) také registry indikující stav úložiště:

  • Erase cycles used [%] → udává počet cyklů přemazání paměti oproti maximu (v procentech)
  • Good blocks [%] → udává počet bloků, které jsou v pořádku (v procentech)

Pro jednotky Neuron je dále k dispozici počet zapnutí a vypnutí napájení s aktuální SD kartou, případně i název detekce výrobce karty. U jednotek Neuron je pro tyto funkce podporován jen omezený výběr SD karet.

Modbus TCP server je poskytován službou unipitcp. Ve výchozím stavu server naslouchá pouze na lokálním loopbacku a požadavky od jiných hostitelů jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. Pro změnu tohoto stavu je třeba unipitcp spustit s parametrem “-l 0.0.0.0” (-L). Rovněž můžete s parametrem -p změnit naslouchací port:

/opt/unipi/tools/unipi_tcp_server -p 503 -l 0.0.0.0

Po trvalou změnu parametrů, upravte výchozí nastavení služby v souboru /etc/default/unipitcp a restartujte službu pomocí

systemctl restart unipitcp