Analogové výstupy

Analogové výstupy (AO) jsou určeny pro ovládání vícestavových zařízení pomocí úrovní stejnosměrného napětí či proudu. Lze jimi ovládat zařízení jako jsou např. vícepolohové ventily, stmívače osvětlení, servomotory, lineární akční členy apod.

AO jsou určeny pouze k signalizaci a nelze je používat k napájení jiných zařízení! Pokud proud na výstupu přesáhne 20 mA, dojde k poškození daného výstupu.

U jednotek Neuron a Axon mají výstupy skupiny 1 (AO1.x) odlišnou funkcionalitu od výstupů skupin 2 a 3 (AO2.x, AO3.x) a od AO ve výbavě rozšiřujících modulů Unipi Extension.

Výstupy skupiny 1 lze použít pro

  • generování stejnosměrného napětí 0-10 V
  • generování stejnosměrného proudu 0-20 mA
  • měření odporu dvojvodičovou metodou v rozsahu 0-2 kΩ

Analogové výstupy skupin 2 a 3 a AO na rozšiřujících modulech pak lze využít pouze pro generování stejnosměrného napětí 0-10 V.

Změna módu AO se provádí v příslušném ovládacím software. Pro více informací navštivte odpovídající tutoriál.

Deska Unipi 1.1 je vybavena jedním analogovým výstupem schopným pouze generovat napětí 0-10 V DC

Použití analogového výstupu na Unipi 1.1

Analogový výstup na desce Unipi 1.1 funguje jako regulátor napětí, vyžaduje tedy zdroj napětí (připojeno k AOV) a uzemnění (připojeno k AOG).

Po připojení zdroje napětí zkontrolujte správné nastavení výstupního napětí; při nesprávném nastavení nebude výstupní napětí souhlasit s požadovanou hodnotou.

Pro nastavení výstupního napětí doporučujeme provést následující kroky

  1. Připojte zdroj napětí a zem
  2. V příslušném ovládacím software nastavte požadovanou hodnotu výstupního napětí. Alternativně můžete využít firmwarovou funkci pulzně-šířkové modulace (PWM)
  3. upravte výstupní napětí pomocí zabudovaného trimmeru tak, aby se shodovalo s požadovanou hodnotou

Příklad desky Unipi, která automaticky reguluje 12V napájecí napětí a zároveň jej měří pomocí analogovéh vstupu.

Příklad 12V napětí připojeného k AOV. Země je připojena k AOG. AOV v této konfiguraci slouží jako konektor vytvářející kladé napětí na analogovém vstupu, které vyvedeno na AI1+. Díky tomu může uživatel odečítat hodnotu na analogovém výstupu přímo z analogového vstupu.