Analogové výstupy

Analogové výstupy slouží k ovládání externích zařízení pomocí analogového napěťového signálu 0-10 V⎓, případně proudového signálu 0-20 mA. Takto lze řídit zařízení jako jsou například: trojcestné ventily, či výměníky.

Připojení externího zařízení se provádí na svorky AGND a AORx, případně AORy.x, nebo na svorky AGND a AOVx, případně AOVy.x. Následující obrázek ilustruje zapojení zařízení na analogový výstup:

U sekce 1 lze na svorce AOR (dříve jen AO) generovat napětí, nebo proud:
Vždy je nejprve nutné zvolit režim výstupu a následně lze výstup ovládat zápisem hodnot v řídícím SW. Očekávané hodnoty jsou:

  • Napětí → 0-10 (V⎓)
  • Proud → 0-20 (mA)

Měření odporu na svorce AOR (dříve jen AO) sekce 1:
Tato vlastnost je vhodná pro čtení odporových čidel, např. teplotní čidlo PT1000.


U sekcí 2,3 a jednotek S5xx lze na AOV generovat pouze napětí:
Nastavení požadovaného napětí na výstupu se provádí zápisem v řídícím SW, který očekává hodnoty 0-4000, což lineárně odpovídá hodnotám 0-10 V⎓ na výstupu.

Kromě standardních vstupů a výstupů disponují jednotky Patron i dalšími funkcemi pro rozšíření možností využití, optimalizaci výkonu a sledování celé sestavy. Tyto funkce jsou vyhodnocovány přímo v procesoru v rámci sekce a nejsou tedy závislé na řídícím software.

Výchozí nastavení
Tato funkce slouží k uložení aktuální konfigurace sekce (Extensionu) do její paměti. Při odpojení a připojení zařízení k napájení či restartu sekce (Extensionu) se načte a použije uložená konfigurace. Tato funkce je také známá jako “kopíruj running-config do startup-config”.

Ukládané údaje Výchozí konfigurace
režim výstupu napěťový výstup
hodnota výstupu 0 V⎓

Master Watchdog
Funkce je spuštěna na mikroprocesoru sekce (Extensionu) a nepřetržitě monitoruje příkazy z aplikace běžící na jednotce. Pokud během nakonfigurovaného času (MWD Timeout) nejsou detekovány žádné příkazy, procesor modulu se automaticky restartuje a použije uloženou výchozí konfiguraci popsanou výše. Tato funkce zajišťuje nastavení bezpečné konfigurace v případě mimořádných situací, např. při selhání řídící jednotky, přerušení komunikace, či problémech se softwarem tak, aby se zabránilo poškození ovládaných zařízení, či ohrožení osob.

Sekce 1 Sekce 2,3 + některé jednotky např. S5xx
Výstupní svorky AOR AOV
Společný vodič AGND AGND
Galvanické oddělení Ne Ano
Funkce výstupu Napěťový zdroj 0–10 V⎓,
Proudový zdroj 0–20 mA,
Měření R: 0–2 kΩ (Ni1000, Pt1000)
Napěťový zdroj 0–10 V⎓
Rozlišení 12 bitů 12 bitů
Doba převodu 1 ms 300 μs
Typ ochrany Integrovaná přepěťová Integrovaná přepěťová
Rozsah výstupního napětí 0-10 V⎓ 0-10 V⎓
Rozsah výstupního proud 0-20 mA
Maximální výstupní proud 20 mA 20 mA
Přesnost výstupu ±0,5 % ±0,5 %