Analogové výstupy

Analogové výstupy slouží k ovládání externích zařízení pomocí analogového napěťového signálu 0-10 V DC, případně proudového signálu 0-20 mA. Takto lze řídit zařízení jako jsou například: trojcestné ventily, či výměníky.

Upozornění!
Zkrat, či dlouhodobé přetížení analogového výstupu může způsobit nevratné poškození, které se projevuje chybou převodu signálu, nebo zcela nefunkčním výstupem.

Připojení externího zařízení se provádí na svorky AGND a AORx, případně AORy.x, nebo na svorky AGND a AOVx, případně AOVy.x. Následující obrázek ilustruje zapojení zařízení na analogový výstup:

U sekce 1 lze na svorce AOR (dříve jen AO) generovat napětí, nebo proud:
Vždy je nejprve nutné zvolit režim výstupu a následně lze výstup ovládat zápisem hodnot v řídícím SW. Očekávané hodnoty jsou:

  • Napětí → 0-10 (V DC)
  • Proud → 0-20 (mA)

Měření odporu na svorce AOR (dříve jen AO) sekce 1:
Tato vlastnost je vhodná pro čtení odporových čidel, např. teplotní čidlo PT1000.


U sekcí 2,3 a jednotek S5xx lze na AOV generovat pouze napětí:
Nastavení požadovaného napětí na výstupu se provádí zápisem v řídícím SW, který očekává hodnoty 0-4000, což lineárně odpovídá hodnotám 0-10 V DC na výstupu.

Kromě standardních vstupů a výstupů disponují jednotky Patron i dalšími funkcemi pro rozšíření možností využití, optimalizaci výkonu a sledování celé sestavy. Tyto funkce jsou vyhodnocovány přímo v procesoru v rámci sekce a nejsou tedy závislé na řídícím software.

Výchozí nastavení
Tato funkce slouží k uložení aktuální konfigurace sekce (Extensionu) do její paměti. Při odpojení a připojení zařízení k napájení či restartu sekce (Extensionu) se načte a použije uložená konfigurace. Tato funkce je také známá jako “kopíruj running-config do startup-config”.

Ukládané údaje Výchozí konfigurace
režim výstupu napěťový výstup
hodnota výstupu 0 V⎓

Master Watchdog
Funkce je spuštěna na mikroprocesoru sekce (Extensionu) a nepřetržitě monitoruje příkazy z aplikace běžící na jednotce. Pokud během nakonfigurovaného času (MWD Timeout) nejsou detekovány žádné příkazy, procesor modulu se automaticky restartuje a použije uloženou výchozí konfiguraci popsanou výše. Tato funkce zajišťuje nastavení bezpečné konfigurace v případě mimořádných situací, např. při selhání řídící jednotky, přerušení komunikace, či problémech se softwarem tak, aby se zabránilo poškození ovládaných zařízení, či ohrožení osob.

Sekce 1 Sekce 2,3 + některé jednotky např. S5xx
Výstupní svorky AOR AOV
Společný vodič AGND AGND
Funkce výstupu Napěťový zdroj: 0–10 V DC
Proudový zdroj: 0–20 mA
Měření odporu: 0–1960 Ω
Napěťový zdroj 0–10 V DC
Rozsah výstupního napětí 0-10 V DC 0-10 V DC
Rozsah výstupního proudu 0-20 mA
Maximální výstupní proud 20 mA 20 mA
Přesnost výstupu ±0,5 % ±0,5 %
Rozlišení 12 bitů 12 bitů
Doba převodu 1 ms 300 μs
Typ ochrany Integrovaná přepěťová Integrovaná přepěťová
Galvanické oddělení Ne Ano (od ostatních sekcí*)