Analogové výstupy

Analogové výstupy slouží k ovládání externích zařízení pomocí analogového napěťového signálu 0-10 V⎓. Takto lze řídit zařízení jako jsou například: trojcestné ventily, či výměníky. Připojení externího zařízení se provádí na svorky AOG a AO. Jelikož je ale analogový výstup galvanicky oddělený, je nutné přivést na svorky AOG a AOV napětí (max. 35 V⎓).

Unipi 1.1

Analogové výstupy naleznete pouze na Unipi 1.1.

Následující obrázek ilustruje zapojení zařízení na analogový výstup s využitím interního zdroje:

Zde je ilustrováno zapojení zařízení na analogový výstup s využitím externího zdroje:

Použití svorek pomocí originálního nástroje WAGO.


Použití svorek pomocí malého plochého šroubováku.

Analogový výstup na Unipi 1.1 nemá vlastní zdroj napájení a je tedy nutné využít externí zdroj napájení. V některých zapojeních je možné využití 12 V⎓ interního zdroje pro DI.

Většina regulovaných zařízení má však vlastní zdroj napájení a pokud je napětí do 35 V⎓, můžete jej použít i pro napájení AO. Tím se zachová galvanické oddělení.

Výstupní svorka AO
Svorka pro připojení kladného pólu externího zdroje AOV
Svorka pro připojení záporného pólu externího zdroje AOG
Počet výstupů 1
Funkce výstupu Napěťový zdroj 0–10 V DC
Maximální vstupní napětí (AOV) 35 V DC
Maximální proud tekoucí svorkou AO 20 mA
Přesnost měření ±0,5 %
Galvanické oddělení Ano

AO je řízen pomocí PWM signálu o frekvenci 400 Hz.

V aktuální verzi Unipi 1.1 je řízení AO nastaveno tak, že střída PWM 0 % je na výstup promítnuta jako 0 V DC. Střída PWM 100 %, se promítne jako 10 V DC na výstupu. Střída 0 až 100 % tedy lineárně odpovídá 0 až 10 V DC na analogovém výstupu.

Starší verze měly řízení AO nastaveno tak, že střída PWM 0% byla vyhodnocena jako AO = 10 V DC a střída PWM 100% jako AO = 0 V DC.