Mapování sériových portů u PLC řady Axon

Tabulka níže zobrazuje mapování fyzických sériových portů RS485/Rs232 na porty v Linuxu v rámci /dev/.

Všechny níže zmíněné porty, N v názvu (např. /dev/ttyNS0) jsou dostupné přes /dev/extcomm/X/Y, kde X je číslo Skupiny a Y je číslo portu v rámci skupiny.

zmínšné porty jsou také dostupné přes skupinu 0 v /dev/extcomm/0/Z.


RS485-1 RS232-2 RS485-3
S105ttyNS0ttyS2ttyS1
S155ttyNS0ttyS2ttyS1
M205ttyNS0ttyS2ttyS1
L205ttyNS0ttyS2ttyS1

RS485-1.1 RS232-1.2 RS485-1.3 RS485-2.1
M505ttyNS0ttyS2ttyS1ttyNS1
M525ttyNS0ttyS2ttyS1ttyNS1
L505ttyNS0ttyS2ttyS1ttyNS1
L525ttyNS0ttyS2ttyS1ttyNS1

RS485-1 RS485-2 RS485-3 RS485-4
S115ttyNS0ttyS0ttyS2ttyS1

RS485-1.1RS485-1.2RS485-2.1
S165ttyNS0ttyS1x
M265ttyNS0ttyS1x
M565ttyNS0ttyS1ttyNS1

RS485-1RS485-3RS232-2
S175ttyNS0ttyS1ttyS2

RS485-1RS232-2
S215ttyS1ttyS2
S515ttyS1ttyS2
S605ttyS1ttyS2

RS485-1.1RS232-1.2RS485-2.1
M515ttyS1ttyS2ttyNS0
M535ttyS1ttyS2ttyNS0

RS485-1
S205ttyS1
S505ttyS1