Výroba Unipi Axon byla ukončena a již nedostává softwarové aktualizace. Plnohodnotnou náhradou je Unipi Patron.

Mapování sériových portů

Tabulka níže zobrazuje mapování fyzických sériových portů RS485/RS232 na porty v Linuxu v rámci /dev/.

Axon

Všechny níže zmíněné porty s N v názvu (např. /dev/ttyNS0) jsou dostupné přes /dev/extcomm/Y/X, kde Y je číslo sekce a X je číslo portu v rámci této sekce. X i Y jsou počítány od 0.


RS485-1 RS232(485)-2 RS485-3 RS485-4 LTE
S105ttyNS0ttyS2ttyS1xx
S115ttyNS0ttyS0ttyS2ttyS1x
S155ttyNS0ttyS2ttyS1xx
S165 LTEttyNS0ttyS1xxttyLTE_AT1
S205ttyS1xxxx
S215ttyS1ttyS2xxx
S505ttyS1xxxx
S515ttyS1ttyS2xxx

RS485-1.1 RS232(485)-1.2 RS485-1.3 RS485-2.1 LTE
M205ttyNS0ttyS2ttyS1xx
M265 LTEttyNS0ttyS1xxttyLTE_AT1
M505ttyNS0ttyS2ttyS1ttyNS1x
M515ttyS1ttyS2xttyNS0x
M525ttyNS0ttyS2ttyS1ttyNS1x
M535ttyS1ttyS2xttyNS0x
M565 LTEttyNS0ttyS1xttyNS1ttyLTE_AT1
L205ttyNS0ttyS2ttyS1xx
L505ttyNS0ttyS2ttyS1ttyNS1x
L525ttyNS0ttyS2ttyS1ttyNS1x

Standardně jsou také podporovány USB převodníky: FTDI, CH34x, PLxxxx a CPxxxx. Pro další převodníky a zařízení je nutné nainstalovat ovladače.

USB1 /dev/serial/by-port/0
USB2 /dev/serial/by-port/1