Axon LTE

Hledáte návod pro zprovoznění LTE v Mervis IDE? Navštivte prosím tento tutoriál. V opačném případě pokračujte ve čtení.

LTE funkcionalita je dostupná pouze v open-source obrazu OS. Z výroby jsou jednotky Axon dodávány s obrazem obsahujícím předinstalovaný systém Mervis. Pro užívání LTE je třeba open-source obraz manuálně přeflashovat

Tento návod se týká jednotek Axon vybavených LTE modulem - v současnosti se jedná o modely M265 a M565.

 1. Do odpovídajícího slotu vložte microSIM kartu s aktivovaným přístupem k LTE
 2. Přihlašte se ke kontroléru pomocí SSH či SCP.
 3. Nainstalujte balíček unipi-lte:
  sudo su
  apt-get update
  apt-get install unipi-lte
 4. Upravte soubor etc/unipi/lte.conf. Nastavení APN je povinné (pokud tento řádek chybí či je okomentovaný, LTE služba se vypne). Pro úpravu souboru lze využít vestavěný nano editor. Parametr APN by Vám měl poskytnout Váš operátor, hodnota internet zde slouží jako výchozí.
 5. Pokud je SIM karta chráněna PIN kódem, v souboru lte.conf nastavte i správný PIN kód.
 6. Restartujte kontrolér. Registrace kontroléru do mobilní sítě může zabrat i několik minut, buďte proto trpěliví. Dokončení registrace je indikováno rozsvícením diody NET.
 7. U správně nastaveného LTE kontroléru by při běžném provozu měly být rozsvíceny diody SIM, NET a INT, zatímco dioda SIG by měla blikáním indikovat kvalitu LTE signálu.
 8. V případě jakéhokoliv problému otevřete soubor Syslog pro více informací (pro vyfiltrování zpráv služby unipi-lte lze využít příkaz grep)

Funkce Autoswitch

Ve výchozím stavu jsou síťová rozhraní automaticky ovládána Linuxovou službou unipi-lte, která určuje výchozí síťovou bránu podle dostupnosti WAN na hlavním i záložním rozhraní. Jako hlavní síťový adaptér se obvykle využívá pevný Ethernet (eth0), zatímco LTE modem plní roli záložního spojení. Ve směrovací tabulce Linuxu by mělo být vždy zadáno výchozí směrování pro obě rozhraní. Pokud pak nastane potřeba přepnutí mezi rozhraními, služba unipi-lte automaticky zvýší/sníží jejich metriky.

Metriky je proto nutné udržovat na nenulových kladných hodnotách. Pokud je na hlavním rozhraní aktivní DHCP, hodnoty metrik udržuje DHCP klient. Zde je třeba manuálně se ujistit, že na hlavním rozhraní je nastavena statická IP adresa (statické směrování má nulové metriky jako výchozí). Pro vyzkoušení můžete do konfiguračního souboru rozhraní /etw/network/interfaces.d vložit konstantu.

V takovém případě bude soubor /etw/network/interfaces.d/eth0 pro konfiguraci statické IP vypadat zhruba takto:

# Vzorová konfigurace statické IP pro jednotku v LAN síti

auto eth0
iface eth0 inet static
 address 192.168.221.188
 gateway 192.168.221.1
 netmask 255.255.255.0
 dns-nameservers 192.168.221.1
 metric 5 # Kladná nenulová konstanta

Funkci Autoswitch lze vypnout v konfiguračním souboru služby unipi-lte.

Dostupná je rovněž funkce auto_keepon, která je zde pro případ, že dojde k nechtěnému vypnutí LTE síťového rozhraní (např. příkazem ifdown). Funkce v takovém případě rozhraní znovu povolí (UP) a aktualizuje záznamy směrovacích tabulek. Funkce je ve výchozím stavu zapnuta a lze ji vypnout v konfiguračním souboru.

LED Nesvítí Svítí Blikání
SIM LTE služba není aktivní (není nainstalována či je vypnuta)
SIM je v provozu Pomalé blikání - SIM není vložena či došlo k jejímu poškození
Rychlé blikání — nesprávný PIN
NET Neregistrováno do LTE sítě Registrováno do LTE sítě -
SIG Žádný signál Vynikající signál Síla signálu — čím rychlejší blikání, tím lepší signál
INT Žádný přístup k WAN Jednotka je online, záložní rozhraní je aktivní
(případně pouze jedno WAN rozhraní aktivní)
Pomalé blikání — připojeno přes primární WAN rozhraní, záložní rozhraní je neaktivní
Rychlé blikání - připojeno přes záložní WAN rozhraní

Blikání všech LED - probíhá restart LTE modulu

 • Pro kvalitní signál je nutné využít externí anténu instalovanou v otevřeném prostoru (tj. mimo rozvaděč). Externí anténa je součástí balení každé jednotky LTE, při výběru produktu pak můžete volit mezi výchozí anténou s magnetickým úchytem a větší nástěnnou anténou. Oba druhy antény lze rovněž dokoupit samostatně
 • Nedoporučujeme využívat Wi-Fi a LTE rozhraní současně.
 • Ve výchozím stavu je Ethernet nastaven jako primární síťové rozhraní a LTE jako rozhraní záložní.
 • Dostupnost spojení WAN je určována pingem na IP adresu 8.8.8.8. IP adresu i interval pingu lze nastavit.