Debian:

SysFS

Ovladač SysFS je součást kernelového modulu pro jednotky Unipi se vstupy a výstupy a poskytuje jednoduchý přístup ke všem vstupům a výstupům na úrovni souborů.

Iris
Patron
Neuron


Chcete-li na jednotce Unipi s OpenSource OS používat 1-Wire, je nutné nainstalovat a konfigurovat OWFS. V případě OS s EVOKem, je OWFS již instalováno.

Pro Mervis OS OWFS neinstalujte! Využívá alternativní metodu pro práci s 1-Wire a mohlo by docházet ke kolizím.


Do začátku si můžete prohlédnout příklady čtení a zápisu I/O:
Stejným způsobem lze přistupovat ke všem souborům v rámci SysFS.

Vyčtení stavu DO:

cat /run/unipi/io_group1/do_1_01/do_value

Nastavení DO do stavu sepnuto:

echo 1 > /run/unipi/io_group1/do_1_01/do_value

Vyčtení stavu DI:

cat /run/unipi/io_group1/di_1_01/di_value

Vyčtení stavu všech DI první sekce:

cat /run/unipi/io_group1/di_[1-3]_[0-9][0-9]/di_value

Vyčtení stavu všech dostupných DI jednotky:

cat /run/unipi/io_group[1-3]/di_[1-3]_[0-9][0-9]/di_value

Obecné údaje

Název desky I/O

Soubor je pouze pro čtení a obsahuje název desky vstupů a výstupu jednotky Unipi, přičemž číslo v rozsahu [1-3] odpovídá sekci jednotky.

Vrátí chybu, pokud se jedná o desku s neznámým ID zařízení a není možné získat odpovídající název desky.

/run/unipi/io_group[1-3]/sys_board_name

Sériové číslo desky I/O

Soubor je pouze pro čtení a obsahuje sériové číslo desky vstupů a výstupu jednotky Unipi, přičemž číslo v rozsahu [1-3] odpovídá sekci jednotky.

Pokud sériové číslo není platné, vrátí nulu.

/run/unipi/io_group[1-3]/sys_board_serial

Verze firmwaru

Soubor je pouze pro čtení a obsahuje označení verze firmwaru desky vstupů a výstupu jednotky Unipi, přičemž číslo v rozsahu [1-3] odpovídá sekci jednotky. Číslo verze firmwaru používá následující formát: [0-9,A-F].[0-9,A-F][0-9,A-F].

Pokud je číslo verze neplatné, vrátí chybu.

/run/unipi/io_group[1-3]/firmware_version

UART konfigurace

Soubor umožňuje čtení i zápis a obsahuje nastavení sériových portů dostupných na desce vstupů a výstupů, přičemž číslo v rozsahu [1-3] odpovídá sekci jednotky.

Pokud deska I/O neobsahuje sériový port, soubor je prázdný.

/run/unipi/io_group[1-3]/uart_config

UART délka fronty

Soubor je pouze pro čtení a obsahuje počet přijatých znaků ve vyrovnávací paměti sériového portu na desce vstupů a výstupů, přičemž číslo v rozsahu [1-3] odpovídá sekci jednotky.

Pokud deska I/O neobsahuje sériový port, soubor je prázdný.

/run/unipi/io_group[1-3]/uart_queue_length

Stav životnosti úložiště

Soubory jsou pouze pro čtení a obsahují informace o stavu úložiště.

První soubor udává počet cyklů přemazání paměti oproti maximu [%].

/run/unipi_stats/cycles_used

Druhý soubor udává počet bloků [%], které jsou v pořádku.

/run/unipi_stats/good_blocks

Pro jednotky Neuron je k dispozici třetí soubor indikující počet startů jednotky s aktuální SD kartou.

/run/unipi_stats/power_cycles

V případě, že máte v Neuronu podporovanou SD kartu, je možno následujícími soubory zjistit výrobce karty.

/run/unipi_stats/vendor_1
/run/unipi_stats/vendor_2
/run/unipi_stats/vendor_3