Výroba Unipi Axon byla ukončena, náhradou je Unipi Patron.

Klonování, záloha a obnovení Axon OS image

Tento článek podrobně popisuje proces zálohování, klonování a obnovy kompletního souborového systému kontrolérů Axon včetně zachování všech uživatelských dat (Mervis projekty, nainstalované aplikace apod.)

Axon

Co budete potřebovat:

 • USB flashdisk s kapacitou minimálně 8 GB
 • LAN či Wi-Fi síťové připojení pro přístup k webovému servisnímu rozhraní Axonu

Během procesu obnovy obrazu jsou všechna data z obnovované jednotky smazána a rozdělení interního úložiště (partition-table) je uvedeno do výchozího stavu.

Zálohovací nástroj vyžaduje výchozí rozdělením interního úložiště. V případě změny počtu/typu/velikosti oddílů uživatelem nemusí proces zálohy a následné obnovy správně fungovat.

Flash disky standardu USB 3.0 nemusí na starších jednotkách Axon správně fungovat. Doporučen je USB flash disk standardu USB 2.0, který musí být nafortmátován souborovým systémem FAT32.

 1. Stáhněte a rozbalte nástroj backup2usb unipi-backup2usb-1.6.zip
 2. Spusťte Axon v servisním módu
  1. Pomocí dlouhého a tenkého nástroje stiskněte a podržte stisknuté resetovací tlačítko kontroléru. Tlačítko je umístěno vedle značení USB portů na vrchní straně (u některých modelů jej naleznete na dolní straně)
  2. Zároveň s držením tlačítka zapojte napájení kontroléru
  3. Počkejte, dokud se kontrolér nenabootuje do servisního módu. Bootování je indikováno střídavým blikáním dolní a horní řady LED diod.
  4. Skrze zařízení s webovým prohlížečem se k Axonu připojte skrze Ethernet či Wi-Fi. Podle výběru rozhraní se proces mírně liší
   1. Ethernet LAN: Servisní rozhraní je dostupné na IP adrese 192.168.200.200. Jednotka se rovněž pokusí získat dynamickou IP adresu skrze DHCP (pokud je DHCP k dispozici).
   2. Wi-Fi: Servisní mód Axonu vytváří Wi-Fi přístupový bod (SSID: UNIPICONFIG, heslo: unipi.technology). Rozhraní je následně dostupné na IP adresách 192.168.200.200 a 192.168.201.1
 3. Připravte si USB flash disk s jedním oddílem formátu FAT32
 4. Vložte flash disk do portu USB2. Upozornění: Port USB1 nelze pro zálohování využít.
 5. V servisním rozhraní nahrajte soubor unipi-backup2usb.swu. Zálohování se spustí automaticky.
 6. Vyčkejte, dokud se nezobrazí zelená zpráva. Ta potvrzuje, že záloha byla vytvořena a nahrána na flash disk.
 1. Pokud je kontrolér zapnutý, odpojte jej od napájení.
 2. Do portu USB2 vložte USB flash disk se soubory záloh.
 3. Stiskněte a držte resetovací tlačítko jednotky.
 4. Připojte PLC k napájení.
 5. Vyčkejte cca 5 vteřin, dokud nezačnou LED diody střídavě blikat. Poté můžete resetovací tlačítko pustit.
 6. Blikající diody indikují probíhající proces obnovy. Vyčkejte, dokud obě řady diod nezhasnou.
 7. Kontrolér se po dokončení obnovy automaticky restartuje.