Výroba Unipi Axon byla ukončena, náhradou je Unipi Patron. Již nyní můžete učinit předobjednávku na našem eshopu.

Nahrání OS

Každý kontrolér Axon má z výroby nahrán operační systém založený na Debian OS, ve kterém naleznete předinstalovaný software Mervis. Operační systém lze kdykoliv přehrát a nainstalovat do něj jakýkoliv podporovaný software.

Axon

Nahrání OS pomocí servisního rozhraní na jednotce Axon je možné třemi různými způsoby.

1) Na místní síti (s DHCP):

 1. Připojte PLC k místní síti a připojte napájení, počkejte alespoň minutu, než se PLC spustí a nastaví se IP adresa z DHCP, poté odpojte napájení
 2. Stiskněte a držte tlačítko Reset umístěné ve vrchní řadě značení konektorů (nalevo od značení USB portů)
 3. Připojte kontrolér do napájení. Axon po chvíli přejde do servisního módu indikovaného střídavým blikáním horní a dolní řady diod, tlačítko Reset nyní můžete pustit
 4. Nyní potřebujete získat IP adresu PLC, tu zjistíte buď z DHCP serveru, nebo vhodným programem, např. Advanced IP Scannernávod k použití

2) Přímím spojením s PLC (bez DHCP):

 1. Připojte PLC k PC pomocí síťového kabelu (RJ45)
 2. Stiskněte a držte tlačítko Reset umístěné ve vrchní řadě značení konektorů (nalevo od značení USB portů)
 3. Připojte kontrolér do napájení. Axon po chvíli přejde do servisního módu indikovaného střídavým blikáním horní a dolní řady diod, tlačítko Reset nyní můžete pustit
 4. Nastavte IP vašeho PC na 192.168.200.100 s maskou 255.255.255.0
 5. Jednotka Axon má nyní IP nastavenu na 192.168.200.200

3) WiFi hotspotem:

 1. Stiskněte a držte tlačítko Reset umístěné ve vrchní řadě značení konektorů (nalevo od značení USB portů)
 2. Připojte kontrolér do napájení. Axon po chvíli přejde do servisního módu indikovaného střídavým blikáním horní a dolní řady diod, tlačítko Reset nyní můžete pustit
 3. Připojte se k WiFi síti s SSID: UNIPICONFIG pomocí hesla: unipi.technology, počkejte než vaše PC získá IP adresu z DHCP běžícím na PLC
 4. Jednotka Axon má nyní IP nastavenu na 192.168.201.1

Pokračujte:

 1. Zadejte IP adresu PLC do webového prohlížeče, po potvrzení budete připojeni k servisnímu rozhraní PLC AXON
 2. Do dialogového okna Software update umístěného v servisním rozhraní přetáhněte soubor archive.swu z archivu obrazu OS
 3. Vyčkejte, dokud jednotka nedokončí celý proces - jeho průběh můžete sledovat v dialogovém oknu Messages
 4. Jednotka se restartuje
 1. Připravte si USB flash disk ve formátu FAT32 s kapacitou minimálně 2 GB
 2. Nakopírujte obsah archivu ZIP na flash disk
 3. Vložte flash disk do portu USB2 na kontroléru
 4. Stiskněte a přidržte resetovací tlačítko, umístěné vedle popisků USB
 5. Axon automaticky zahájí přehrávání OS indikované opakovaným postupným rozsvěcením indikačních diod. Tlačítko Reset nyní můžete pustit
 6. Dokončení procesu je indikováno zhasnutím diod. Jednotka se poté automaticky restartuje

K nahrání OS lze použít pouze port USB2

V případě, že použitý USB flash disk není kombatibilní, Axon přejde do servisního režimu a není indikováno postupné rozsvěcení indikačních diod. Je tedy potřeba použít jiný flash disk nebo výše zmíněný způsob přes Servisní webové rozhraní.