Konfigurace LTE

Některé z našich PLC jsou vybaveny LTE rozhraním. V tomto tutoriálu si ukážeme, jak toto rozhraní konfigurovat v Mervis IDE.

Patron S/Mx67 Axon Mx65

Mervis sleduje, zda má připojené PLC přístup k internetu přes výchozí (pevné) připojení. Pokud ne, Mervis automaticky jako výchozí přístupový bod k síti nastaví LTE. Po obnovení pevné konektivity pak Mervis automaticky přepne zpět na pevné připojení.

Pro konfiguraci LTE v Mervis IDE klikněte levým tlačítkem na PLC v levém panelu, přesuňte se do panelu Vlastnosti a rolujte dolů, dokud nenaleznete sekci Pokročilá konfigurace sítě. Po kliknutí na symbol se zobrazí další možnosti:

Přejděte na sekci Mobilní síť

Zde můžete měnit následující parametry:

  • Název: interní název rozhraní. Po nastavení jej již nelze změnit a nebude se nikde jinde zobrazovat.
  • Povoleno: Určuje, zda se má LTE rozhraní pokoušet o připojení k LTE síti.
  • PIN kód: PIN kód SIM karty vložené v PLC. Pokud karta PIN nemá nastavený, můžete tuto kolonku vynechat.
  • Telefonní číslo: Telefonní číslo spárované se SIM kartou. Nepovinný údaj.
  • APN: Název přístupového bodu k LTE síti - obvyklé je “internet”, ale může se měnit v závislosti na Vašem mobilním operátorovi.

Tato nastavení spadají pod konfiguraci Mervis RT, které nelze do PLC nahrát pomocí nahrání sestavy. Místo toho je třeba využít “Nahrát konfiguraci”. Pravým tlačítkem myši klikněte v levém panelu na PLC, následně klikněte na Operace s PLCNastavení PLCNahrát konfiguraci do zařízení. Pokud si nejste jisti, postupujte dle návodu: Zapsání změn konfigurace runtime (RT).

LED Nesvítí Svítí Blikání
SIM LTE služba není aktivní (není nainstalována či je vypnuta)
SIM je v provozu Pomalé blikání - SIM není vložena či došlo k jejímu poškození
Rychlé blikání — nesprávný PIN
NET Neregistrováno do LTE sítě Registrováno do LTE sítě -
SIG Žádný signál Vynikající signál Síla signálu — čím rychlejší blikání, tím lepší signál
INT Žádný přístup k WAN Jednotka je online, záložní rozhraní je aktivní
(případně pouze jedno WAN rozhraní aktivní)
Pomalé blikání — připojeno přes primární WAN rozhraní, záložní rozhraní je neaktivní
Rychlé blikání - připojeno přes záložní WAN rozhraní

Blikání všech LED - probíhá restart LTE modulu