Nahrání / záloha OS

Na Unipi Gate je z výroby nahrán operační systém založený na Linux Debian, ve kterém naleznete předinstalovaný software Node-RED. Operační systém lze přehrát a nainstalovat tak do zařízení libovolný podporovaný software.

Gate

Pro nahrání OS na zařízení Unipi Gate přes servisní webové rozhraní je nejprve nutné znát postup pro vstup do servisního módu. Postup naleznete v tomto článku.

 1. Zadejte IP adresu zařízení do webového prohlížeče, po potvrzení budete připojeni k servisnímu rozhraní Unipi Gate
 2. Do dialogového okna pod nadpisem Software update, umístěného v servisním rozhraní, přetáhněte předem rozbalený soubor archive.swu z archivu ZIP
 3. Při nahrávání OS diody ACT, TX, RX (ukázka zde) rychle blikají.
 4. Vyčkejte, dokud zařízení nedokončí celý proces nahrávání. Jeho průběh můžete sledovat v dialogovém oknu pod nadpisem Messages
 5. Úspěšné dokončení nahrávání je indikováno zhasnutím diod a následným restartem zařízení
 1. Připravte si USB flash disk ve formátu FAT32 s kapacitou minimálně 2 GB
 2. Rozbalte ZIP archiv a obsah poté nakopírujte na flash disk
 3. Odpojte zařízení od napájení a vložte flash disk do USB portu zařízení
 4. Stiskněte a nepouštějte tlačítko SERVICE na čelní straně
 5. Připojte zařízení k napájení, Unipi Gate automaticky zahájí přehrávání OS indikované rychlým blikáním diod ACT, TX, RX (ukázka zde)
 6. Nyní můžete tlačítko SERVICE uvolnit
 7. Úspěšné dokončení procesu je indikováno zhasnutím diod a následným restartem zařízení

V případě, že použitý USB flash disk není kombatibilní, Unipi Gate nespustí nahrávání OS a restartuje se. V tomto případě je potřeba použít jiný flash disk nebo výše zmíněný způsob přes Servisní webové rozhraní.

 1. Připravte si USB flash disk ve formátu FAT32 s kapacitou minimálně 2 GB
 2. Spusťtě zařízení v servisním módu
 3. Připojte USB flash disk a počkejte přibližně 5s
 4. Klikněte na tlačítko Backup to USB flash v dialogovém okně pod nadpisem Backup v servisním webovém rozhraní
 5. Unipi Gate zahájí zálohování OS indikované rychlým blikáním diod ACT, TX, RX (ukázka zde)
 6. Po úspěšném dokončení zálohování se v servisním rozhraní zobrází hláška “Updated successfully”, fyzicky na zařízení je dokončení zálohování indikováno zpomalením blikání diod (ukázka zde)
 7. Nyní můžete zařízení restartovat pomocí tlačítka v pravém horním rohu webového rozhraní
 8. Pro obnovení zálohy, či nahrání OS na jiné zařízení stejné produktové řady postupujte dle návodu níže

V případě, že použitý USB flash disk není kombatibilní, Unipi Gate nespustí zálohování. V tomto případě je potřeba použít jiný flash disk.

 1. Odpojte zařízení od napájení a vložte flash disk do USB portu zařízení
 2. Stiskněte a nepouštějte tlačítko SERVICE na čelní straně
 3. Připojte zařízení k napájení, Unipi Gate automaticky zahájí přehrávání OS indikované rychlým blikáním diod ACT, TX, RX (ukázka zde)
 4. Nyní můžete tlačítko SERVICE uvolnit
 5. Dokončení procesu je indikováno zhasnutím diod a následným restartem zařízení