Servisní mód

Jedná se o režim zařízení určený pro nahrání, nebo zálohování operačního systému a také pro obnovení přístupu k zařízení (obnovení defaultního hesla přehráním OS, změna nastavení síťového režimu, nebo povolení či zakázání SSH přístupu). Zařízení v tomto režimu zpřístupní pouze servisní webové rozhraní, ostatní funkce jsou zakázány. V tomto režimu není publikován mDNS záznam.

Gate

Pro spuštění v servisním módu je důležité tlačítko SERVICE, které naleznete na předním panelu zařízení Unipi Gate nad červenou diodou PWR. Nikdy nepřipojujte oba ethernetové porty do stejné sítě, jelikož v servisním módu pracují v režimu bridge (br0 = ETH0 + ETH1). Fyzicky je tento režim indikován trvalým svícením PWR LED a blikáním všech ostatních LED (ukázka zde / simulace spuštění zde).

1) Na místní síti (s DHCP):

 1. Připojte zařízení do místní sítě s DHCP serverem pomocí síťového kabelu (RJ45)
 2. Stiskněte a nepouštějte tlačítko SERVICE
 3. Připojte zařízení k napájení, Unipi Gate po chvíli přejde do servisního módu indikovaného pomalým blikáním diod ACT, RX, TX
 4. Nyní můžete tlačítko SERVICE uvolnit
 5. Dále potřebujete získat IP adresu zařízení, tu zjistíte buď z DHCP serveru, nebo vhodným programem, např. Advanced IP Scanner

2) Přímým spojením se zařízením (bez DHCP):

 1. Připojte zařízení k PC pomocí síťového kabelu (RJ45)
 2. Stiskněte a nepouštějte tlačítko SERVICE
 3. Připojte zařízení k napájení, Unipi Gate po chvíli přejde do servisního módu indikovaného pomalým blikáním diod ACT, RX, TX
 4. Nyní můžete tlačítko SERVICE uvolnit
 5. Nastavte IP vašeho PC na 192.168.200.100 s maskou 255.255.255.0
 6. Unipi Gate má nyní IP nastavenu na 192.168.200.200

V obou případech následně zadejte IP adresu zařízení do adresního řádku webového prohlížeče. Po potvrzení budete připojeni k servisnímu rozhraní Unipi Gate.

Po otevření servisního rozhraní uvidíte horní modrou lištu a čtyři dialogová okna.

V pravo na horní liště naleznete dvě tlačítka:

 1. Run shell → slouží pro přístup do konzole s omezenými možnostmi (BusyBox)
 2. Restart system → po stisknutí se zařízení restartuje

Pod horní lištou naleznete jednotlivá dialogová okna:

 1. Settings → obsahuje 4 tlačítka, všechny ovlivňují pouze nastavení v běžném módu:
  • Set DHCP on br0 interface → nastaví pro rozhraní bridge získávání adresy z DHCP
  • Set 192.168.200.200 on br0 → nastaví pro rozhraní bridge pevnou IP adresu na 192.168.200.200
  • Enable ssh → povolí SSH přístup na portu 22, ve výchozím stavu je SSH povoleno (mimo OS se SW Mervis)
  • Disable ssh → zakáže SSH přístup
 2. Backup → zde naleznete tlačítko “Backup to USB flash”, po stisknutí se spustí zálohování na USB flash disk, pokud je připojen a je kompatibilní
 3. Software update → toto okno slouží pro nahrání OS do zařízení
  • Přímo pod nadpisem okna můžete vidět oblast pro vložení souboru s obrazem OS archive.swu
  • Pod touto oblastí máte ještě ukazatel stavu nahrávání / zálohování OS
 4. Messages → slouží pro výpis prováděných operací


Dialogové okno Settings může obsahovat ještě 3 další tlačítka, pokud je na zařízení SW Mervis.

 • Enable Mervis → spustí Mervis RT na zařízení
 • Disable Mervis → zastaví Mervis RT na zařízení