Mervis OS


Aktuální obraz disku Mervis OS pro Unipi Gate:

Pro instalaci OS na tyto zařízení pokračujte návodem: Mervis na Unipi Gate.

Zahrnuje nástroje pro software Mervis.


Předchozí obrazy disku:


Každé zařízení s Mervis OS 2.3.0 a novějším vyžaduje licenci.

Pokud zařízení není licencováno, je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti, ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví a LED diody RUN začnou blikat v 2 sekundových intervalech (svítí/nesvítí).

Vždy nejprve aktualizujte runtime a poté licencujte zařízení podle návodu.

Mervis OS je verzován stejně jako Mervis IDE. Například Mervis OS 2.3.0.x bude fungovat s IDE 2.3.0, ale již nemusí fungovat s IDE 2.2.0. Naopak Mervis IDE 2.3.0 vyžaduje minimálně OS 2.2.0.x, ale je vyžadována aktualizace Mervis RT. S Mervis OS nižším než 2.2.0 není kompatibilita zaručena.

SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu z bezpečnostních důvodů zakázáno.


V případě, že je třeba se k jednotce připojit přes SSH, lze jej povolit buď v servisním módu, nebo nahráním konfigurace Mervis RT.

Výchozí přístupové údaje k SSH jsou: uživatel unipi a heslo unipi.technology.

Po dokončení práce je nezbytné SSH vypnout, nebo zabezpečit.