Začínáme

Zařízení Unipi Gate je dodáváno s operačním systémem Linux Debian, který již obsahuje i open-source SW platformu Node-RED. Jedná se o programovací nástroj k propojení hardwarových zařízení, různých API, či online služeb. Tento článek předpokládá, že zařízení Unipi Gate je ve stavu z výroby a obsahuje OS se SW Node-RED.

Gate

Pokud není zřejmé, v jakém stavu se zařízení nachází, jsou všechny možné stavy popsány v kategorii Indikace LED i včetně grafické ukázky.

Jedná se o běžný režim spuštění zařízení. V tomto režimu je dostupné programovací i uživatelské webové rozhraní Node-RED. Zařízení přejde do tohoto režimu několik vteřin po připojení napájení. Fyzicky je tento režim indikován trvalým svícením LED PWR a svícením LED ACT s krátkým pohasínáním (ukázka zde / simulace spuštění zde).

mDNS záznam

V běžném módu je v síti publikován mDNS (multicast DNS) záznam, který umožňuje zařízení na síti vyhledat dle názvu namísto IP adresy.

Jednoduše lze říci, že pro připojení k požadovanému zařízení nepotřebujete znát jeho IP adresu, která se může změnit, ale stačí Vám znát pouze jeho název, který se bez cílené úpravy nezmění. V případě zařízení Unipi se ve výchozím stavu jedná o kombinaci modelového označení a sériového čísla oddělené pomlčkou ve tvaru: model-sériovéČíslo. Obě informace jsou k dispozici na výrobním štítku zařízení.

Hostname lze kdykoli změnit a tím současně i mDNS záznam, nebo lze vynutit změnu mDNS záznamu bez změny hostname.


Příklady použití:
Záznam mDNS je ve výchozím stavu shodný s hostname ve zmíněném tvaru, např.:

g100-sn1

Pro většinu použití (zobrazení webového rozhraní, či SSH připojení), je třeba na konec řetězce doplnit .local:

g100-sn1.local

U některých služeb je nutné před tento řetězec doplnit také informaci o protokolu. Např. pro zobrazení webového rozhraní je u některých webových prohlížečů nutné doplnit http:⁄⁄:

http://g100-sn1.local

První připojení zařízení

Zařízení Unipi Gate lze napájet stejnosměrným zdrojem v rozsahu 9-30 V⎓. Pro přístup k rozhraní Node-RED je nutné připojit se k zařízení z počítače, případně tabletu, s libovolným moderním webovým prohlížečem.

Poznámka:
Unipi Gate disponují rozhraním označeným jako eth0 (100Mbit) a eth1 (1Gbit). Ve výchozím nastavením jsou rozhraní spojena do síťového mostu (bridge) br0 a chovají se jako dvou-portový switch. MAC adresa pro br0 je převzata z rozhraní eth0. Nezáleží proto na tom, kterým portem zařízení zapojíte do místní sítě. V běžném módu je MAC adresa nastavena pro každý port samostatně.

Upozornění:
Ve výchozím nastavení zařízení zapojujte do místní sítě pouze jedním kabelem. Při připojení obou rozhraní do stejné sítě může dojít ke smyčce a tím pádem k vyřazení komunikace v celé síti.

Připojení přes místní síť s DHCP serverem

I přes svůj poněkud složitý název je tento přístup jednoduchou a nejčastěji používanou variantou. Stačí jen připojit zařízení Unipi Gate pomocí ethernetového kabelu k počítačové síti a počítač, či tablet připojit (buď eth. kabelem, či pomocí Wi-Fi) ke stejné síti. Váš DHCP server (router, či Wi-Fi router) na této síti oběma automaticky přiřadí IP adresu z dostupného rozsahu.

IP adresu zařízení Unipi Gate lze zjistit buď z DHCP serveru, nebo vhodným programem k prohledání sítě (např. Advanced IP Scanner). Ve většině případů si však vystačíte s mDNS variantou adresy.

Použité IP adresy jsou pouze vzorové.

Přímé připojení

Přímé připojení vyžaduje fyzické propojení počítače a zařízení Unipi Gate ethernetovým kabelem. Jelikož toto řešení nezahrnuje DHCP server, počítač i Unipi Gate si automaticky přiřadí náhodnou IP adresu z rozsahu 169.254.XXX.XXX.

IP adresu zařízení Unipi Gate zjistíte vhodným programem k prohledání sítě (např. Advanced IP Scanner). Ve většině případů si však vystačíte s mDNS variantou adresy.

Použité IP adresy jsou pouze vzorové.

Připojení do místní sítě s DHCP využitím síťového mostu na Unipi Gate

Jedná se o kombinaci obou výše zmíněných variant. Tuto variantu využijete zejména pokud nemáte na Vašem routeru více než jeden volný ethernetový port a nemáte k dispozici Wi-Fi připojení pro počítač.

Nejprve připojte zařízení Unipi Gate eth. kabelem do volného portu Vašeho routeru. Poté propojte druhým eth. kabelem Váš počítač s druhým portem na Unipi Gate. Jelikož se porty na Unipi Gate chovají jako switch (či propojka), jsou obě zařízení připojena do stejné sítě a Váš DHCP server (router) na této síti oběma automaticky přiřadí IP adresu z povoleného rozsahu.

IP adresu zařízení Unipi Gate lze zjistit buď z DHCP serveru, nebo vhodným programem k prohledání sítě (např. Advanced IP Scanner). Ve většině případů si však vystačíte s mDNS variantou adresy.

Použité IP adresy jsou pouze vzorové.

Pro vstup do uživatelského rozhraní Node-RED (tzv. dashboard) otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku vložte IP, či mDNS adresu zařízení.

Například:

http://g100-sn1

Zobrazí se vám následující rozhraní:

Pro vstup do programovacího rozhraní Node-RED doplňte IP, či mDNS adresu zařízení o port :1880.

Například:

http://g100-sn1:1880

Nyní se vám zobrazí následující uživatelské rozhraní:

Jak je z obrázku patrné, programovací rozhraní již obsahuje demonstrační projekt. Tento projekt slouží pouze pro vytvoření uživatelského rozhraní a je součástí každého OS Node-RED pro Unipi Gate.

Vždy je nutností zabezpečit operační systém, aby se neoprávněným osobam zabránilo přístupu k jednotce Unipi. Pokud OS není řádně zabezpečen, může to vést k nepovoleným zásahům, které mohou zastavit, či omezit provoz. V horším případě může zásah způsobit poškození připojených technologií, nebo ohrožení bezpečnosti osob v místě instalace.

Proto je vždy při spouštění nového projektu důležité mít systém správně zabezpečen. Alternativou je také úplné zakázání SSH přístupu.


Jelikož je připojení k zařízení zajištěno protokolem SSH, je nutné znát IP adresu, nebo mDNS adresu zařízení a mít na PC, či tabletu nainstalovaného SSH klienta. Mezi nejoblíbenější pro OS Windows patří software PuTTY, návod k použití a výchozí hesla zde.

Poté zadejte příkaz:

sudo passwd

Následně budete vyzváni k zadání nového hesla a poté k potvrzení nového hesla. Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se hláška:

passwd: password updated successfully

Celý postup zde (heslo při zadávání není viditelné):

unipi@S103-sn999:~$ sudo passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully


Nepodařilo se změnit heslo?
V případě, že se změna hesla nepodaří a zobrazí se hláška:

passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged

vyzkoušejte zadat příkaz níže a následně opakujte postup pro změnu hesla.

sudo mount -rw -o remount /

Pokud ani zadání tohoto příkazu neumožní změnit heslo, kontaktujte naši technickou podporu.

Stejně jako zabezpečení OS je nutností zabezpečit i přístup do programovacího a uživatelského rozhraní SW Node-RED. V případě, že není SW nezabezpečen, je umožněn přístupu neoprávněným osobám k jednotce Unipi a to může vést ke stejným následkům, jako když OS není zabezpečen dle popisu výše.

Proto je vždy při spouštění nového projektu důležité mít SW Node-RED správně zabezpečen.


Pro přístup k zařízení využijte SSH připojení a dále již pokračujte tímto návodem na oficiálních stránkách NodeRED.

SW Node-RED je pouze alternativou k oficiálnímu podporovanému řešení Mervis. Následující návody jsou pouze doplňkěm tohoto článku a již předpokládají jisté elementární znalosti IT a programování - čtenářům by proto neměly být cizí základy práce v příkazové řádce linuxového shellu nebo pojmy jako paměť flash, SSH či Modbus.

Jelikož je SW Node-RED distibuován jako open-source, je pravděpodobné, že mnoho dalších návodů popisujících práci v tomto SW naleznete na internetu. Po přečtení návodů uvedených výše doporučujeme pokračovat na oficiální stránku Node-RED.