Mervis SCADA

Důležitou součástí celé platformy Mervis je SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, tj. “Dispečerské řízení a sběr dat”). SCADA zajišťuje základní funkce systému, které potřebují technici či údržbáři pro monitoring a správu ovládané technologie.

Pro každou připojenou budovu či oblast je definován datový soubor, který specifikuje způsob vizualizace dat a komunikace s terminálem. Rozhraní má tři základní režimy:

  • seznam datových bodů
  • grafické technologické diagramy
  • přehledové tabulky s historickými daty

Služba Mervis SCADA

Mervis SCADA má podobu cloudové služby; pro více informací a kontaktní údaje navštivte https://scada.unipi.technology.

SCADA můžete zdarma vyzkoušet pomocí demonstračního účtu:

SCADA rovněž může fungovat v místní instalaci na Vašem vlastním serveru. Na vyžádání Vám poskytneme více informací.

Chci si SCADA pořídit!

Služba Mervis SCADA je již veřejně dostupná. Na tomto odkazu naleznete podrobný tutoriál k vytvoření SCADA projektu.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace je dotupná pro Android a Apple iOS. Odkaz ke stažení a návod k použití je dostupný na této stránce.

Snímky SCADA rozhraní