Certifikace Mervis

Certifikační program je určen pro zájemce o bližší spolupráci v rámci partnerského programu Unipi. Získání certifikace je podmíněno splněním ověřovacího testu, tvořeného řešením konkrétní automatizační úlohy za pomoci speciální certifikační sady Unipi.

Pokud patříte mezi zkušené uživatele Mervisu a máte za sebou dokončené projekty založené na Mervisu, pro získání certifikace nám stačí zaslat jeden z Vašich projektů.

Vaším úkolem je realizovat řízení vytápění a osvětlení v jedné místnosti. Veškeré HW součástky jsou dostupné v kitu, který zapojte pomocí tohoto schématu

Zapojení certifikačního kitu:

 • k jednotce Patron S107 a modulu Extension xS11 přišroubujte držáky na DIN lištu
 • připevněte k DIN liště jednotky, svorky a relé v pořadí dle schématu
 • modré svorky propojte dvojnásobným hřebínkem
 • červené a šedou svorku propojte trojnásobným hřebínkem
 • do šedé svorky zacvakněte pouzdro s odporem
 • zapojte všechny vodiče dle jejich popisku a schématu
 • před zapojením napájecích konektoru do jednotky ověřte správnou polaritu napětí

Vytápění místnosti se sestává z:

 • ovládání topného tělesa pomocí relé (RE2)
 • měření aktuální teploty odporovým čidlem Pt1000
 • použití programovatelného týdenního plánu pro nastavení požadované teploty
 • možnost korekce požadované teploty +-3°C potenciometrem
 • zobrazení aktuální a zkorigované požadované teploty ve webovém HMI
 • zobrazení aktuálního stavu topného tělesa ve webovém HMI

Ovládání světel se sestává z:

 • ovládání jednoho světelného okruhu připojeného k relé (RE1)
 • fyzické ovládání světel červeným tlačítkem
 • ovládání světel přes webové HMI

Doporučené postupy:

 • řízení implementujte s hysterezí (blok “On-Off Control - Heating (B31)”)
 • pro časový plán použijte blok “Real Scheduler (T18)”
 • vstup z potenciometru převeďte na hodnotu -3 až 3 pomocí vhodné transformace
 • tlačítko pro ovládání světel propojte s relé pomocí funkce Direct Switch Toggle
 • pro současné ovládání výstupu (s aktivní funkcí Direct Switch) je nutné zapsat hodnotu TRUE i na registr Force Output s označením shodným s použitými DI/DO
 • celé řešení uzavřete do vlastního funkčního bloku pro jednoduché znovupoužití