Mervis IDE

Mervis IDE (integrované vývojové prostředí, IDE) je základním kamenem celé platformy Mervis. Umožňuje Vám:

  • připojit se k jednotkám a to i vzdáleně skrze internetové spojení
  • spravovat konfigurace jednotek včetně aktualizace běhového prostředí Mervis RT
  • vytvářet funkční knihovny a Modbusová zařízení pro jejich snadné pozdější využití v jiných projektech
  • vytvářet webová uživatelská rozhraní (HMI)
  • vytvářet projekty pro Mervis SCADA - prostředí pro vzdálený management instalací
  • propojovat jednotky se 1-Wire senzory a rozšiřujícími moduly Unipi
  • nahrávat a ladit výsledná řešení skrze Mervis RT
  • … a mnoho dalšího

Projekt v Mervis IDE se označuje jako řešení. Jedno řešení se pak skládá z parametrů připojení Vaší jednotky či několika jednotek, jejich konfigurace, programů, knihoven, rozhraní HMI, atd…

Na následujícím snímku vidíme typické uživatelské rozhraní Mervis IDE

V levém panelu Sestava lze vidět rozbalený strom jednotky (PLC), obsahující seznam nakonfigurovaných komunikačních kanálů (1-Wire, Modbus) a skrze ně připojených zařízení. V záložce Spustitelné projekty se nachází všechny Vaše programy a funkční knihovny. V záložce HMI projekty pak máte přístup ke všem Vašim HMI rozhraním.

V hlavním okně můžete vidět FBD program v módu ladění. Levý sloupec pracovního okna je určen pro vstupy programu. Pravý sloupec pracovního okna slouží pro umístění výstupů programu. Na plochu mezi nimi se pak umisťují funkční bloky (FB), kdy každý funkční blok představuje předem vytvořený kód plnící určitou funkci. Jak bylo řečeno výše, program je momentálně v módu ladění, ve kterém lze snadno sledovat hodnoty jednotlivých proměnných na vstupech a výstupech a případně je ručně přepisovat. Tyto hodnoty se zobrazují v malých šedých boxech vedle příslušného vstupu/výstupu. Mód ladění Vám také umožňuje zobrazit aktuální hodnoty formou grafu - viz sekce pod hlavním oknem na snímku.

Panel Vlastnosti na pravém okraji obrazovky představuje kompletní seznam všech vlastností a hodnot pro daný objekt. Na vzorovém snímku se zobrazují parametry pro vstup office_thermometer_temperature.

Na dalším snímku je znázorněno rozhraní pro tvoření HMI.

V levém panelu se nachází seznam grafických prvků, které můžete pro tvoření HMI využít. Hlavní panel pak obsahuje pracovní plochu, ve které tvoříte samotné HMI. Panel Vlastnosti Vám pak na vzorovém snímku zobrazuje atributy vybraného textového elementu.

Nyní si popíšeme jednotlivé součásti prostředí Mervis IDE. K těmto částem se budeme v ostatních tutoriálech odkazovat velmi často.

Na vrchním okraji okna je umístěn seznam ikon nazývaný Horní lišta. Ikony na liště se mění podle toho, v jaké části IDE se právě nacházíte.

Ve středu obrazovky je umístěna hlavní pracovní plocha nazvaná Hlavní okno. To obsahuje velké množství podoken, které se budou zobrazovat jako záložky na vrchním okraji hlavního okna. Díky tomu můžete jakékoliv z podoken kdykoliv zavřít a skrze záložku se k němu zase rychle vrátit. Nyní ale uvidíte pouze Prohlížeč proměnných a PLC.

Na levém okraji naleznete levý panel. Stejně jako hlavní okno, i levý panel obsahuje seznam záložek - oproti hlavnímu oknu jsou ale umístěny na dolním okraji. Tyto záložky nelze odstranit a jejich názvy jsou: Sestava, FUPLA bloky, HMI objekty a Seznam objektů. Nejčastěji budete využívat záložku Sestava, kterou můžete vidět zde:

Na pravé straně se nachází panel Vlastnosti. Ten bude vždy zobrazovat vlastnosti vybraného objektu, ať už půjde o jednotku, kanál, zařízení Modbus, vstup/výstup či cokoliv jiného. Nyní není vybráno nic, panel je proto prázdný.

Další důležitá část Mervis IDE se nachází pod hlavním oknem; pro účely tutoriálu jí budeme říkat dolní panel. Ten, stejně jako levý panel, zahrnuje velké množství pevných záložek umístěných na dolním okraji. Za zmínku stojí záložky Výsledky [Results] a Výstup [Output] sloužící například pro kontrolu kompilace, Graf [Chart] pro grafování hodnot proměnných a také záložka Port monitor pro výpis komunikace daného kanálu.

Poslední, ale velmi důležitou částí je stavový řádek. Mnoho akcí v Mervis IDE po svém dokončení nezobrazuje žádné okno s výsledky, výstup jejich aktivity je pak zobrazován právě ve stavovém řádku. V tomto okamžiku řádek zobrazuje zprávu Kompilace se podařila, která značí úspěšné uložení projektu.