Propojení Mervis IDE a Extension xG18

Pokud hledáte cenově dostupné měření teplot, chcete měřit teploty na větší vzdálenost, nebo automatizujete kotelnu, je Extension xG18 tím správným řešením.

Rozšiřující modul slouží jako jednoduchý a spolehlivý nástroj pro připojení až osmi Unipi 1-Wire teplotních čidel (DS18B20) s konektorem RJ45. Pro spojení s nadřazeným systémem je použita komunikace Modbus RTU na sériové lince RS-485.

Patron
Neuron
Gate
Axon
Extension

Pro každé čidlo je na modulu vyhrazen jeden oddělený 1-Wire kanál s konektorem RJ45, což zvyšuje spolehlivost měření.

Následující návod Vás provede nastavením HW i SW a nastavením Mervis IDE.

Co budeme potřebovat?

Extension xG18 je s jednotkou Unipi PLC propojen pomocí dvouvodičového sběrnice RS-485. Napájení je řešitelné např. stejným zdrojem jako Unipi PLC, pokud vám to umožní parametry zdroje. Další variantou je samostatný zdroj napájení 5 – 24 V⎓. Teplotní čidla jednoduše připojte do libovolných konektorů RJ45.

Vytvořte nový projekt, nebo integrujte do vašeho stávajícího projektu. Postupujte dle následujícího návodu:

V případě nasazení do již dříve vytvořeného kanálu Modbus RTU dbejte na dodržení komunikačních parametrů jako je rychlost, parita, a další. V takovém případě pokračujte kapitolou 2.1.

Nebo vytvořte nový kanál. Pravým tlačítkem myši klikněte na PLC a vyberte možnost Přidat kanál. Nazvěte jej Modbus_RTU.

Na právě přidaném kanálu Modbus_RTU nastavte typ protokolu Modbus.

Nyní je nutné nastavit komunikační parametry sériové linky. Nejprve ve Vlastnostech kanálu nastavte Linkový protokol na Serial. Níže v Parametrech sériové linky vyberte číslo portu RS-485, ke kterému je připojen modul. Zvolte přenosovou rychlost a paritu (musí korespondovat s nastavením modulu). Počet STOP bitů: jeden, počet datových bitů 8.

Následně sestavu nahrajte do PLC, aby se nově vytvořený kanál zapsal do PLC.

Nyní je potřeba na kanál přidat zařízení. To lze udělat pomocí autodetekce, nebo, pokud zařízení nemáte k dispozici, jej můžete přidat manuálně.

2.1 Přidání zařízení pomocí automatické detekce

Klikněte pravým tlačítkem myši na kanál Modbus_RTU a vyberte Autodetekce modulů Unipi.

PLC je nutné přepnout do tzv. módu oživování, klikněte na další.

Nyní zadejte rozsah adres pro vyhledávání a klikněte na tlačítko další. Extension xG18 má od výroby v registru nastavenu adresu 15.

Po dokončení vyhledávání se vám zobrazí nově nalezená zařízení Unipi, zatrhněte políčko importovat vedle zařízení xG18 a klikněte na další.

2.2 Manuální přidání zařízení z knihovny

Klikněte pravým tlačítkem myši na kanál Modbus_RTU a vyberte přidat zařízení z knihovny.

Zde rozklikněte složku Unipi Technology, následně RS-485 Extensions a vyberte zařízení Extension xG18. Vložte na pravou stranu pomocí dvojkliku, nebo tlačítka šipky, poté klikněte na OK.

Nyní již máte zařízení Extension xG18 manuálně přidáno, je však nutné nastavit adresu modulu. Klikněte na právě přidané zařízení v komunikačním kanálu a v pravém sloupci vlastností v parametrech Modbusu nastavte adresu. Ta je nastavena buď v SW, nebo za pomoci HW přepínačů.


Jakmile máte zařízení úspěšně přidáno, ať už za pomoci autodetekce, nebo manuálně, klikněte na Nahrát sestavu. Změny se propíšou do PLC.

Nyní již máte zařízení přidáno ve svém projektu a můžete s ním začít pracovat. Pro otestování komunikace mezi PLC a Extension xG18 použijte režim ladění. Klikněte na Start ladění v horním panelu a přepněte na Prohlížeč proměnných. Zde zadejte do vyhledávacího pole názvů např. CH1. Jelikož proměnné generované autogenem pro xG18 mají v názvu CH1 až CH8, lze tak snadno zjistit všechny potřebné informace o konkrétním čidle na xG18, jako je hodnota, interval mezi měřením, či platnost hodnoty.

Komunikaci mezi modulem a řídicím systémem zajišťuje sériová linka RS-485 s protokolem Modbus RTU. Modul lze nakonfigurovat pomocí přepínačů, nebo přes funkci Konfigurovat zařízení Unipi (tj. zápisem do Modbus registrů). Konfigurace pomocí přepínačů poskytuje dostatečnou volnost pro většinu nasazení, konfigurace přes Konfigurovat zařízení Unipi poskytuje širší možnosti - větší rozsah adres a rychlostí a interval měření a další.

Následující parametry komunikace jsou nastavitelné pomocí přepínačů:

  • Adresa ……………………………. 1 – 15 (Adresa 0 = použita SW konfigurace z Modbus registrů)
  • Komunikační rychlost …… 9600 / 19200 baud
  • Parita ………………………………. žádná / sudá

Výchozí komunikační parametry:

  • Počet datových bitů …….. 8 bitů (neměnné)
  • Modbus Adresa ……………. 15 (výchozí hodnota v Modbus registru)
  • Rychlost …………………………. 19200 baud (výchozí hodnota v Modbus registru)
  • Parita ……………………………… Žádná (výchozí hodnota v Modbus registru)

3.1 Konfigurace modulu v Mervis IDE

Kliknutím na zařízení si označte Extension_xG18. V pravém sloupci se vám zobrazí Vlastnosti, kde naleznete nastavení pro konfiguraci modulu. Můžete zde nastavit master watchdog, softwarovou Modbus adresu modulu, rychlost komunikace modulu a interval měření pro jednotlivé 1-Wire kanály.

Jakmile máte vše nastavené, klikněte pravým tlačítkem na zařízení Extension_xG18 a v nabídce vyberte Konfigurovat modul Unipi, což uloží konfiguraci do modulu.

Po úspěšném nakonfigurování se ujistěte, že adresa v nastavení zařízení a komunikační parametry v nastavení Modbus kanálu se shodují s právě nahranou konfigurací.

3.2 HW konfigurace komunikačních parametrů pomocí přepínačů

Přepínače slouží k fyzickému nastavení komunikačních parametrů. Vhodné ve většině nasazení a například pokud parametry v registrech nejsou známy. Po nastavení přepínačů je nutné odpojit a připojit napájení. Tím se projeví změny provedené na přepínačích.

Možnosti konfigurace jednotlivých parametrů přes DIP přepínače popisuje následující tabulka:

Pokud jsou všechny adresní přepínače na OFF nenastaví se adresa 0, ale používá se tzv. SW konfigurace – adresa, rychlost komunikace a parita z registrů 1018 a 1019 (kap. 3.1) – konfigurace přepínačů pro rychlost a paritu je ignorována.

Následující tabulka demonstruje příklad nastavení přepínačů s výslednou Modbus adresou 6 a komunikační rychlostí 9600 baud bez parity.


Pokud jste vše nastavili správně (včetně odpovídající konfigurace v Mervis IDE), můžete si komunikaci s modulem ověřit v Prohlížeči proměnných při spuštěném Režimu ladění.

Jako příklad použití se můžete podívat na programování regulátoru teploty v návodu pro připojení 1-Wire zařízení.

Další obecné informace k Unipi Extensions naleznete v návodu: Připojení rozšiřujícího modulu Unipi.