Propojení Mervis IDE a jednotky Unipi

Cílem tohoto tutoriálu je demonstrace procesu připojení se k jednotce Unipi z prostředí Mervis IDE

Programování řídící jednotky Unipi skrze Mervis IDE lze provést pouze přes Ethernetové spojení. Nejčastěji se jedná o připojení k místní síti skrze DHCP server, k jednotce se ale lze připojit i přímo.

Patron
Neuron
Gate
Unipi 1.1
Axon

  • počítač s nainstalovaným prostředím Mervis IDE
  • řídící jednotka Unipi s nainstalovaným Mervis OS
  • jeden ethernetový kabel, případně dva kabely a Wi-Fi router

I přes poněkud složitý název je tato metoda nejčastěji používanou a také tou nejsnazší. Stačí jen řídící jednotku a Váš počítač připojit ke stejné síti (tj. např k Wi-Fi routeru) a Váš DHCP server (router) oběma automaticky přiřadí IP adresu. Viz schéma níže:

Přímé připojení přes Ethernet vyžaduje fyzické propojení počítače a řídící jednotky síťovým kabelem. Jelikož toto řešení nezahrnuje DHCP server, počítač i jednotka si automaticky přiřadí náhodnou IP adresu v rozsahu 169.254.XXX.XXX.