Aktualizace runtime (RT)

Pokud používáte novější verzi Mervis IDE společně se starším obrazem Mervis OS, během připojování se zobrazí následující varování:

Patron
Neuron
Gate
Unipi 1.1
Axon

Rudý trojúhelník značí, že verze Mervis RT v PLC je zastaralá. V takovém případě stále budete moci kontrolér připojit a nahrávat do něj sestavy, důrazně ale doporučujeme runtime co nejdříve aktualizovat - některé funkce totiž nemusí být plně funkční.

V případě, že je obraz Mervis OS silně zastaralý, se místo trojúhelníku zobrazí obrázek lebky. Ta značí, že pouhá aktualizace RT nebude stačit a je potřeba nahrát do PLC novou verzi Mervis OS. Jinak nebude možné do kontroléru nahrávat nové sestavy.

Pro nahrání RT se nejprve ke kontroléru připojte. Poté v záložce Sestava v Levém panelu klikněte pravým tlačítkem na PLC. V kontextovém menu vyberte Operace s PLC a v následném submenu klikněte na Nahrát RT.

Zobrazí se varování o potenciálně škodlivé operaci. Pokud jste si rizika vědomi, můžete dialog potvrdit kliknutím na OK.

Vždy mějte po ruce zálohu svého projektu. Rovněž se ujistěte, že RT aktualizujete na kontroléru mimo produkční nasazení.

Mervis IDE následně zahájí nahrávání nového RT. Jeho postup můžete sledovat ve stavovém řádku.

Po dokončení procesu si můžete aktuální verzi RT ověřit zopakováním procesu připojení se ke kontroléru: