Výroba Unipi Axon byla ukončena, náhradou je Unipi Patron.

Začínáme s Unipi Axon a Mervis IDE

V tomto návodu ukážeme, jak nejjednodušeji sepnout tlačítkem relé pomocí řídicí jednotky Unipi Axon.

Axon

V první části provedeme fyzické zapojení – přichycení k DIN liště, připojení zdroje, vstupů/výstupů a dalších komponent. Druhá část vysvětlí instalaci a nastavení programu Mervis pro programování řídicí jednotky – vytvoření nového projektu, propojení vstupu a výstupu pomocí metody funkčních bloku k sepnutí relé.