Node-RED OS

Aby byl proces instalace Node-RED co nejjednodušší, předem jsme pro Vás vytvořili obrazy OS připravené se vším, co je třeba mít instalováno pro úspěšné spuštění Node-REDu. OS se zakládá na Linux Debian a obsahuje všechny potřebné ovladače pro jednotky Patron (kernelový ovladač, overlay, podpora RTC, Modbus TCP, SysFS a EVOK).


Aktuální obraz disku Node-RED OS pro jednotky Patron:

Návod k instalaci a prvnímu spuštění naleznete v: Node-RED pro Unipi Patron


SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu povoleno. Uživatelské jméno je unipi a heslo unipi.technology.