Mapování sériových portů

Tabulka níže zobrazuje mapování fyzických sériových portů RS485/RS232 na porty v Linuxu v rámci /dev/.

Patron

Všechny níže zmíněné porty s N v názvu (např. /dev/ttyNS0) jsou dostupné přes /dev/extcomm/Y/X, kde Y je číslo sekce a X je číslo portu v rámci této sekce. X i Y jsou počítány od 0.


RS485-1 RS232(485)-2 RS485-3 RS485-4
S107ttyNS0ttymxc1ttymxc0x
S117ttyNS0ttymxc2ttymxc1ttymxc0
S167 LTEttyNS0ttymxc0xx
S207ttymxc0xxx

RS485-1.1 RS232(485)-1.2 RS485-1.3 RS485-2.1
M207ttyNS0ttymxc1ttymxc0x
M267 LTEttyNS0ttymxc0xx
M527ttyNS0ttymxc1ttymxc0ttyNS1
M567 LTEttyNS0ttymxc0xttyNS1
L207ttyNS0ttymxc1ttymxc0x
L527ttyNS0ttymxc1ttymxc0ttyNS1

Standardně jsou také podporovány USB převodníky: FTDI, CH34x, PLxxxx a CPxxxx. Pro další převodníky a zařízení je nutné nainstalovat ovladače.

USB1 /dev/serial/by-port/0
USB2 /dev/serial/by-port/1

LTE modem je obsažen v jednotkách Patron S167, M267 a M567.

Součástí balíku unipi-lte, který zpřístupní použití LTE modemu, je také virtuální sériová linka pro komunikaci s modemem prostřednictvím AT příkazů. Nastavení modemu je možné např. programem minicom, přímo z linuxové konzole jednotky (přístup přes SSH).

V řídícím SW (Node-RED, atd.) lze sériovou linku využít např. k realizaci odesílání a příjmu SMS zpráv, nebo volání.

Sériová linka modemu pro AT příkazy /dev/ttyLTE_AT1

Vzhledem k tomu, že se jedná o virtuální sériovou linku, lze zvolit komunikační parametry (přenosová rychlost, parita, atd.) libovolně.