Nahrání / záloha OS

Každá jednotka Patron má z výroby nahrán operační systém založený na Linux Debian, ve kterém naleznete předinstalovaný software Mervis. Operační systém lze přehrát a nainstalovat tak do zařízení libovolný podporovaný software.

Patron

Pro nahrání OS na jednotce Patron přes servisní webové rozhraní je nejprve nutné znát postup pro vstup do servisního módu. Postup naleznete v tomto článku.

 1. Zadejte IP adresu zařízení do webového prohlížeče, po potvrzení budete připojeni k servisnímu rozhraní Unipi Patron
 2. Do dialogového okna pod nadpisem Software update, umístěného v servisním rozhraní, přetáhněte předem rozbalený soubor archive.swu z archivu ZIP
 3. Zahájí se nahrávání OS indikované rychlým blikáním všech diod v horní i dolní řadě na sekci 1
 4. Vyčkejte, dokud zařízení nedokončí celý proces nahrávání. Jeho průběh můžete sledovat i v dialogovém oknu pod nadpisem Messages
 5. Dokončení nahrávání je indikováno zhasnutím diod a následným restartem zařízení
 1. Připravte si USB flash disk ve formátu FAT32 s kapacitou minimálně 2 GB
 2. Rozbalte ZIP archiv a obsah poté nakopírujte na flash disk
 3. Odpojte zařízení od napájení a vložte flash disk do libovolného USB portu zařízení
 4. Stiskněte a nepouštějte tlačítko SERVICE
 5. Připojte zařízení k napájení, jednotka automaticky zahájí přehrávání OS indikované rychlým blikáním všech diod v horní i dolní řadě na sekci 1
 6. Nyní můžete tlačítko SERVICE uvolnit
 7. Dokončení procesu je indikováno zhasnutím diod a následným restartem zařízení

V případě, že použitý USB flash disk není kombatibilní, jednotka nespustí nahrávání OS a restartuje se. V tomto případě je potřeba použít jiný flash disk nebo výše zmíněný způsob přes Servisní webové rozhraní.

 1. Připravte si USB flash disk ve formátu FAT32 s kapacitou minimálně 2 GB
 2. Spusťtě zařízení v servisním módu
 3. Připojte flash disk k libovolnému portu USB a počkejte přibližně 5s
 4. Klikněte na tlačítko Backup to USB flash v dialogovém okně pod nadpisem Backup v servisním webovém rozhraní
 5. Jednotka zahájí zálohování OS indikované rychlým blikáním všech diod v horní i dolní řadě na sekci 1
 6. Po úspěšném dokončení zálohování se v servisním rozhraní zobrází hláška “Updated successfully”, fyzicky na zařízení je dokončení zálohování indikováno zpomalením blikání diod
 7. Nyní můžete zařízení restartovat pomocí tlačítka v pravém horním rohu webového rozhraní
 8. Pro obnovení zálohy, či nahrání OS na jiné zařízení stejné produktové řady postupujte dle návodu níže

V případě, že použitý USB flash disk není kombatibilní, jednotka nespustí zálohování. V tomto případě je potřeba použít jiný flash disk.

 1. Odpojte zařízení od napájení a vložte flash disk do libovolného USB portu zařízení
 2. Stiskněte a nepouštějte tlačítko SERVICE
 3. Připojte zařízení k napájení, jednotka automaticky zahájí přehrávání OS indikované rychlým blikáním všech diod v horní i dolní řadě na sekci 1
 4. Nyní můžete tlačítko SERVICE uvolnit
 5. Dokončení procesu je indikováno zhasnutím diod a následným restartem zařízení