Servisní mód

Jedná se o režim jednotky určený pro nahrání, nebo zálohování operačního systému a také pro obnovení přístupu k jednotce (obnovení defaultního hesla přehráním OS, změna nastavení síťového režimu, nebo povolení či zakázání SSH přístupu). Jednotka v tomto režimu zpřístupní pouze servisní webové rozhraní, ostatní funkce jsou zakázány. V tomto režimu není publikován mDNS záznam.

Patron

Pro spuštění v servisním módu je důležité tlačítko SERVICE, nejčastěji umístěné vedle popisků USB. Fyzicky je tento režim indikován pomalým blikáním všech diod v horní i dolní řadě na sekci 1.

1) Na místní síti (s DHCP):

 1. Připojte zařízení do místní sítě s DHCP serverem pomocí síťového kabelu (RJ45)
 2. Stiskněte a nepouštějte tlačítko SERVICE
 3. Připojte zařízení k napájení, jednotka po chvíli přejde do servisního módu indikovaného pomalým blikáním všech diod na sekci 1 (kromě PWR a RUN)
 4. Nyní můžete tlačítko SERVICE uvolnit
 5. Dále potřebujete získat IP adresu zařízení, tu zjistíte buď z DHCP serveru, nebo vhodným programem, např. Advanced IP Scanner

2) Přímým spojením se zařízením (bez DHCP):

 1. Připojte zařízení k PC pomocí síťového kabelu (RJ45)
 2. Stiskněte a nepouštějte tlačítko SERVICE
 3. Připojte zařízení k napájení, jednotka po chvíli přejde do servisního módu indikovaného pomalým blikáním všech diod na sekci 1 (kromě PWR a RUN)
 4. Nyní můžete tlačítko SERVICE uvolnit
 5. Nastavte IP vašeho PC na 192.168.200.100 s maskou 255.255.255.0
 6. Jednotka má nyní IP nastavenu na 192.168.200.200

V obou případech následně zadejte IP adresu zařízení do adresního řádku webového prohlížeče. Po potvrzení budete připojeni k servisnímu rozhraní jednotky Unipi Patron.

Po otevření servisního rozhraní uvidíte horní modrou lištu a čtyři dialogová okna.

V pravo na horní liště naleznete dvě tlačítka:

 1. Run shell → slouží pro přístup do konzole s omezenými možnostmi (BusyBox)
 2. Restart system → po stisknutí se jednotka restartuje

Pod horní lištou naleznete jednotlivá dialogová okna:

 1. Settings → obsahuje 4 tlačítka, všechny ovlivňují pouze nastavení v běžném módu:
  • Set 192.168.200.200 on eth0 → nastaví pro rozhraní ethernet pevnou IP adresu na 192.168.200.200
  • Set DHCP on eth0 → nastaví pro rozhraní ethernet získávání adresy z DHCP
  • Enable ssh → povolí SSH přístup na portu 22, ve výchozím stavu je SSH povoleno (mimo OS se SW Mervis)
  • Disable ssh → zakáže SSH přístup
 2. Backup → zde naleznete tlačítko “Backup to USB flash”, po stisknutí se spustí zálohování na USB flash disk, pokud je připojen a je kompatibilní
 3. Software update → toto okno slouží pro nahrání OS do zařízení
  • Přímo pod nadpisem okna můžete vidět oblast pro vložení souboru s obrazem OS archive.swu
  • Pod touto oblastí máte ještě ukazatel stavu nahrávání / zálohování OS
 4. Messages → slouží pro výpis prováděných operací


Dialogové okno Settings může obsahovat ještě 3 další tlačítka, pokud je na jednotce SW Mervis.

 • Enable Mervis → spustí Mervis RT na zařízení
 • Disable Mervis → zastaví Mervis RT na zařízení